A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachdan Albannach

Fèis-pròise Iúr Cinn Trá gu bhith a’ toirt aoigheachd dha Fhèis-pròise an Rìoghachd Aonaichte 2019

30 An Dàmhair 2018 le

Chaidh ainmeachadh gum bi Fèis-pròise Iúr Cinn Trá (Newry) a’ toirt aoigheachd dha Fhèis-pròise an Rìoghachd Aonaichte 2019.


An t-Òban airson a’ chiad fèis-pròise aca a chumail an ath-bhliadhna

10 An Dàmhair 2018 le

Thèid fèis-pròise a chumail anns an t-Òban an ath-bhliadhna airson a’ chiad turas a-riamh.


Ceannard Fèis-pròise Ghlaschu air a dhreuchd a leigeil dheth

9 An Dàmhair 2018 le

Tha Alasdair Mac a’ Ghobhainn, Ceannard Fèis-pròise Ghlaschu air a dhreuchd a leigeil as dèidh 10 bliadhna mar thoradh air duilgheadasan an tachartais am-bliadhna.


Òraidean Fèis-pròise Inbhir Nis 2018

7 An Dàmhair 2018 le

Bhidiothan dhe na h-òraidean aig Fèis-pròise Inbhir Nis 2018.


Comhairle air cead a thoirt seachad airson Fèis-pròise Inbhir Nis a dhol air adhart

26 An t-Sultain 2018 le

Chaidh a dhearbhadh madainn Dimàirt gum faod Fèis-pròise Inbhir Nis dol air adhart 6mh Dàmhair.


Fèis-pròise Innse Ghall air a chàineadh le Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich

21 An t-Sultain 2018 le

Tha Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich air iomradh a thoirt air a’ chiad fèis-pròise anns na h-Eileanan an Iar mar “duilich agus nàireach”.


Corr ’s 14,000 air na h-ainmean aca a chur ri athchuingean airson Fèis-pròise Inbhir Nis a dhol air adhart

19 An t-Sultain 2018 le

Tha còrr ’s 14,000 duine air na h-ainmean aca a chur ri trì athchuingean gus an taic aca a shealltainn airson Fèis-pròise Inbhir Nis. Chaidh na h-athchuingean a thòiseachadh as dèidh gun do thòisich Donald Morrison athchuinge eile an-aghaidh an fhèis air sgàth “adbharan bìoballach, diadhaidh agus moralta.” Tha còrr ’s 700 duine air na […]


MFR: Agallamh le Donald Morrison a thòisich athchuinge an-aghaidh Fèis-pròise Inbhir Nis

19 An t-Sultain 2018 le

Seo agaibh agallamh a rinn MFR / Bauer Radio Scotland le Donald Morrison, fear a thòisich athchuinge an-aghaidh Fèis-pròise Inbhir Nis air sgàth, mar a chanas e, “adhbharan bìoballach, diadhaidh agus moralta”. Anns a’ bhidio tha Mgr Morrison ag ràdh nach eil e moralta airson daoine LCDT a bhith a’ taisbeanadh no a’ brosnachadh an […]


A’ Chiad Fèis-pròise airson na h-Eileanan an Iar

15 An t-Sultain 2018 le

Chaidh ainmeachadh Diardaoin gun tèid a’ chiad fèis-pròise a-riamh a chumail anns na h-Eileanan an Iar 6mh Dàmhair.


Dè na riochdairean a th’ ort?

17 An Lùnastal 2018 le

Seo agaibh ceangal gu deasbad gu math inntinneach le Anna NicNeacail (@axnicho) agus Michael Bauer (@akerbeltz) mu bhriathrachas LCDTE agus gu h-àraid riochdairean freagarrach do dhaoine neo-bhìnearaidh: https://transponderings.blog/2018/03/09/de-na-riochdairean-a-th-ort/


Baile beag Cuimreach airson a’ chiad fèis-pròise aige a chumail

13 An Lùnastal 2018 le

Tha coimhearsnachd beag anns a’ Chuimrigh air tighinn còmhla gus fèis-pròise a phlanadh air 1mh t-Sultain 2018.


Ministear Eaglais na h-Alba air leisgeul a thoirt dhan a’ choimhearsnachd LCDT aig Fèis-pròise Pheairt

12 An Lùnastal 2018 le

Tha ministear Eaglais na h-Alba air leisgeul a thoirt seachad aig Fèis-pròise Pheairt airson cron sam bith a tha an eaglais air a dhèanamh dhan a’ choimhearsnachd LCDT.


Comhairle Obair Dheathain a’ rannsachadh sgaoileadh de bhileagan a dh’fhaodadh a bhith gràineil ri daoine LCDTE

25 An t-Iuchar 2018 le

Chaidh rannsachadh a chur air bhog le Comhairle Obair Dheathain an dèidh sgaoileadh de bhileagan a dh’fhaodadh a bhith gràineil ri daoine LCDTE.


Sagart Caitligeach air a chur à dreuchd airson ràdh gun robh fèis-pròise Ghlaschu a’ dèanamh oilbheum do Dhia

19 An t-Iuchar 2018 le

Chaidh an t-sagart Caitligeach Mark Morris a chur à dreuchd le Oilthigh Cailleannach Ghlaschu as dèidh dha ràdh gu bheil fèis-pròise Ghlaschu a’ dèanamh oilbheum do Dhia.


Proud Ness gu bhith a’ cumail sreath de thachartasan LCDTE air feadh na Ghàidhealtachd

18 An t-Iuchar 2018 le

Chaidh a dhearbhadh le Fòram LCDTE na Gàidhealtachd an-diugh gun tèid fèis-pròise a chumail ann an Inbhir Nis 8mh An Dàmhair 2018.


Nicola Sturgeon na h-Àrd-Mharasgal na Caismeachd aig Fèis-pròise Ghlaschu

15 An t-Iuchar 2018 le

Bha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon aig ceann na caismeachd aig Fèis-pròise Ghlaschu an-dè.


Maoineachadh air a ghlachadh airson tachartas òigridh aig a’ chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè

7 An t-Ògmhios 2018 le

Chaidh maoineachadh de £2500 a ghlacadh leis a’ bhuidheann-òigridh Purple Dragons gus tachartas òigridh a chumail mar phàirt dhen chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè.


A’ Chiad Fèis-pròise na h-Antartaig

3 An t-Ògmhios 2018 le

Thathar an dùil gun tèid a’ chiad fèis pròis na h-Antartaig a chumail an t-seachdain-sa.


Maoineachadh de chòrr is £8000 a thoirt gu Fòram LCDT na Gàidhealtachd

5 An Cèitean 2018 le

Thèid maoineachadh de chòrr is £8000 a thoirt gu Fòram LGDT na Gàidhealtachd le Mhaoin a’ Chrannchuir Mhòir airson tachartas Proud Ness a chumail ann an Inbhir Nis san t-Sultain.


A’ Chiad Fèis-pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba

27 Am Màrt 2018 le

Thèid a’ chiad Fèis Pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba a chumail Disaithairne 31 Màrt 2018 eadar 12-5f.