Fèis-pròise an Rìoghachd Aonaichte is Èirinn 2019


Pride In Newry will host UK & Ireland Pride 2019!

The 8th Annual Pride In Newry Parade & Festival will take place on Saturday 31st August 2019. With a full programme of events in the preceding week. We look forward to welcoming everyone to Newry.

Cùin

31mh An Lùnastal 2019

Càit

An Iúraigh, Èirinn a Tuath

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: