Fèis-pròise Mardi Gla


A free inclusive Pride March to make Glasgow and Scotland proud.

Cùin

20mh An t-Iuchar 2019

Càit

Pàirc Kelvingrove, Glaschu

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: