Fèis-pròise Dhùn Èideann


Pride will return to the capital city on Saturday 22nd June 2019 and to mark the 50th anniversary of the stonewall riots the theme for next year will be Pride Edinburgh 2019: This is me.

Cùin

22mh An t-Ògmhìos 2019

Càit

EUSA, Cearnag Bristo, Dùn Èideann, EH8 9AL

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: