Bracaist LGBT Moray


Thigibh còmhla ris a’ bhuidheann aoigheil againn airson madainn bracaist aig Tabhairn Mhosset ann am Farrais. Tha am bàrr sa chùil glèidhte airson Moray LGBT a-mhàin. Leig fios thugainn ma tha sibh airson coinneachadh taobh a-muigh.

Meet at The Mosset Tavern in Forres in the back bar. This area is exclusively for LGBT Moray and the lovely staff serve breakfasts (veggie too) tea and coffee, etc. There is a welcoming crowd and if you would like to be met outside, please just give us a shout.

Cùin

20mh An Giblean 2019 @ 10:30m

Càit

Tabhairn Mhosset, Farrais, IV36 1DL

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: