Tachartasan

Gu h-ìosal chìthear cuid dhe na tachartasan LCDTQ+ a bhios a' tachairt air feadh Alba agus an Rìoghachd Aonaichte am-bliadhna.

Ma tha sibh eòlach air tachartas a bu chòir a bhith ann, cuiribh fios thugainn air Twitter.

Gheibhear tasglann de thachartasan roimhe an seo

An Giblean

Bracaist LGBT Moray

20mh An Giblean 2019 @ 10:30m

Tabhairn Mhosset, Farrais, IV36 1DL

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An Cèitean

Fèis-pròise Lodainn an Ear

11mh An Cèitean 2019 @ 12:00f

Taigh Chùl Choinnich, Cùl Choinnich, EH32 0HY

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise an Òbain

18mh An Cèitean 2019

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise a' Mhonaidh 2019

25mh An Cèitean 2019 @ 1:00f

Beach Boulevard, Obair Dheathainn, AB24 5EF

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An t-Ògmhìos

Fèis-pròise na h-Innse Gall 2019

1d An t-Òg-mhìos 2019 @ 1:30f

Sràid Choinnich, Steòrnabhagh, HS1 2DS

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Àtha Cliath

20mh An t-Ògmhìos 2019 @ 12:00f

Baile Àtha Cliath

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Dhùn Èideann

22mh An t-Ògmhìos 2019

EUSA, Cearnag Bristo, Dùn Èideann, EH8 9AL

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An t-Iuchar

Fèis-pròise Fìobha 2019

6mh An t-Iuchar 2019 @ 12:00f

Meadhan a' Bhaile, Cair Chaladain KY1 1XW

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Mardi Gla

20mh An t-Iuchar 2019

Pàirc Kelvingrove, Glaschu

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Bhòid 2019

20mh An t-Iuchar 2019 @ 11:00m

Scottish Honky-Tonk, Baile Bhòid, Eilean Bhòid, PA20 0LF

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Inbhir Nis 2019

21mh An t-Iuchar 2019 @ 01:00f

Pàirc nam Bochd, Inbhir Nis

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise Lodainn an Iar 2019

27mh An t-Iuchar 2019 @ 12:00f

Colaiste Lodainn an Iar, Baile Laobhainn, EH54 7EP

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An Lùnastal

Fèis-pròise Pheairt 2019

10mh An Lùnastal 2019 @ 12:00f

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Fèis-pròise an Rìoghachd Aonaichte is Èirinn 2019

31mh An Lùnastal 2019

An Iúraigh, Èirinn a Tuath

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An t-Sultain

Fèis-pròise Dhùn Dè 2019

21mh An t-Sultain 2019

Gàrraidhean Slessor, Dùn Dè, DD1 3RT

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: