Tachartasan Roimhe

Gu h-ìosal chìthear cuid dhe na tachartasan LCDTQ+ a tha air tachairt air feadh Alba agus an Rìoghachd Aonaichte san àm a dh'fhalbh.

Gheibhear tasglann de thachartasan a tha ri thighinn an seo

Am Màrt

Fèis-pròise Tar-ghnèitheach na h-Alba 2019

30mh Am Màrt 2019 @ 12:30

Bonar Hall, Dùn Dè, DD1 1PB

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Bracaist LGBT Moray

16mh Am Màrt 2019 @ 10:30m

Tabhairn Mhosset, Farrais, IV36 1DL

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


An Gearran

Love, Simon (Free School Screening)

26mh An Gearran 2019 @ 10:45m

An Lanntair, Steòrnabhagh

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Lews Castle College - Purple Friday

22mh An Gearran 2019 @ 10:30m

Colaisde a' Chaisteil, Steòrnabhagh HS2 0XR

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


LGBT History Month at Elgin Library

22mh An Gearran 2019 @ 10:30m

Leabharlann Eilginn

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Saltire Thistle FC Fundraising Quiz

21mh An Gearran 2019 @ 08:00f

Merchant Gallery Bar, Glaschu

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


The Pride Plays

21mh An Gearran 2019 @ 07:00f

Traverse Theatre, Edinburgh EH1 2ED

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


Lavendar Menace - The Return

21mh An Gearran 2019 @ 07:00f

LGBT Youth Scotland, Dùn Èideann EH6 6JD

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


A Big Queer Powerpoint Night

21mh An Gearran 2019 @ 07:00f

The Vic Bar, Glaschu

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


University of Strathclyde - Evening of Performance

21mh An Gearran 2019 @ 05:00f

Institiùid Insight, Togalach Collins, Oilthigh Srath Chluaidh, Glaschu, G1 1XH

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air:


The Gaylidh

16mh An Gearran 2019 @ 19:00

Na Seòmraichean Anatomy, Obar Dheathain, AB10 1AP

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo tadhalaibh air: