Gàidhlig


Postairean Stonewall

2019-01-05 le Crìstean MacMhìcheil

Postairean Gàidhlig ann an stoidhle an iomairt “Some People are Gay” le Stonewall.

Dè na riochdairean a th’ ort?

2018-08-17 le Crìstean MacMhìcheil

Seo agaibh ceangal gu deasbad gu math inntinneach le Anna NicNeacail () agus Michael Bauer () mu bhriathrachas LCDTE agus gu h-àraid riochdairean freagarrach do dhaoine neo-bhìnearaidh:

https://transponderings.blog/2018/03/09/de-na-riochdairean-a-th-ort/

BBC: Oidhirp gus beag-fhaclair LGBTI Gàidhlig a chruthachadh

2017-05-10 le Crìstean MacMhìcheil

Nochd an sgeulachd seo air a’ BhBC an-diugh:-

Chaidh iarraidh air luchd-labhairt na Gàidhlig cuideachadh gus liosta de dh’fhaclan agus briathrachas LGBTI a chruthachadh sa chànan.

“The Gaelic for Gay”

2017-02-16 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Dr. Emily McEwan air post inntinneach a sgrìobhadh air a’ blog aice: Gaelic Revitalization: The Gaelic for Gay.

‘Firinn is Feise’ air BBC iPlayer

2009-03-02 le Crìstean MacMhìcheil

‘S e film aithriseach a th’ ann an Firinn is Feise a tha a’ toirt iomradh air sgeulachdan pearsanta bhon Ghàidhealtachd air an còmhstri eadar gnè feise is creideamh spioradail. Tha e ri fhaicinn air BBC iPlayer an-dràsta aig http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00g2j55/Firinn_is_Feise/.