Èirinn


Riaghaltas na h-Èireann air leisgeul a thoirt do dhaoine co-sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil

2018-06-21 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Riaghaltas na h-Èireann air leisgeul foirmeil a thoirt do dhaoine co-sheòrsach a chaidh a dhìteadh fo laghan eachdraidheil.

Leo Varadkar na chiad Phrìomhaire co-sheòrsach aig Èirinn

2017-06-02 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh Leo Varadkar a thaghadh mar cheannard am pàrtaidh poilitigeach Fine Gael an-diugh agus e a-nis gu bhith a chiad Prìomhaire (Taoiseach) co-sheòrsach ann an eachdraidh na h-Èirinn.

Prìomhaire co-sheòrsach gu bhith aig Èirinn?

2017-06-01 le Crìstean MacMhìcheil

Thathar an dùil gun tèid Leo Varadkar, 38 a thaghadh mar ceannard am pàrtaidh poilitigeach Fine Gael.

Companasan-catharra air a dhèanamh laghail ann an Èirinn

2011-01-03 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh laghan ùra a chur an gnìomh ann an Èirinn Disathairne gus companasan-catharra a dhèanamh laghail anns an dùthaich.

[1]: http://www.lgbtnoise.ie/ “lgbtNoise Gay Civil Marriage Now!”

Iomairt Facebook airson a’ chiad ceann-suidhe co-sheòrsach aig na h-Èirinn

2010-10-22 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh iomairt a chur an sàs air Facebook gus a’ chiad ceann-suidhe co-sheòrsach a thaghadh ann an Èirinn.

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

2010-04-08 le Crìstean MacMhìcheil

Tha aonadh teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan co-sheòrsach.

Clèir Èireannach air bhido ùr Boyzone a chàineadh

2008-11-26 le Crìstean MacMhìcheil

Tha clèir Èireannach air am bhidio-ciùil ùr aig Boyzone a chàineadh agus e ag ràdh gu bheil iad a’ sgaoileadh teachdaireachd marbhtach.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas airson còirichean tar-ghnèitheach leasachadh

2008-10-02 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Coimisean Èireannach airson Còirichean Daonna agus Co-ionannachd) air ràdh gum bu chòir do laghan a thaobh daoine tar-ghnèitheach agus teisteanasan-breith a bhith air an ath-leasachadh.

Companasan-catharra ann an Èirinn gu bhith a’ cumail a-mach còirichean airson pàrantan LCDT

2008-04-03 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh dùilean a briseadh ann an Èirinn as dèidh dhan Riaghaltas a dhearbhadh nach tèid còirichean co-ionann a thoirt ri pàrantan LCDT mar phàirt de lagh ùr a bhios ag aithneachadh companasan-catharra.

Bàrd Èireannach a’ bruidhinn ann an agallamh air amharais gun do ghabh e brath air balaich ann an Neapàl

2008-04-02 le Crìstean MacMhìcheil

Tha bàrd Èireannach, a tha fo amharas gun do ghabh e brath air balaich ann an Neapàl, air agallamh a dhèanamh air Raidio na Gaeltachta.

Taic airson pòsaidhean aon-sheòrsach a’ fàs nas làidire ann an Èirinn

2008-03-31 le Crìstean MacMhìcheil

Fhad ’s a tha gnìomhaichean LCDTE ann an Èirinn a’ feitheamh ri chluinntinn molaidhean an Riaghaltas airson càraidean aon-sheòrsach aithneachadh gu h-oifigeil, tha cunntas-bheachd ùr a’ sealltainn gu bheil a’ mhòr-chuid ann an Èirinn air a shon.

Tidsearan co-sheòrsach ann an Èirinn gu bhith gan cur à dreuchd

2008-03-30 le Crìstean MacMhìcheil

Tha tidsearan co-sheòrsach ann an Èirinn gu bhith gan cur à dreuchd air sgàth ’s gu bheil an gnèitheachd aca a’ dol an aghaidh poileasaidh creideamh nan sgoiltean.

Bàrd connspaideach a’ fuireach air curraicealam na h-Èirinn

2008-03-28 le Crìstean MacMhìcheil

Tha an An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (An Comhairle Nàiseanta Curraicealaim agus Measaidh) ann an Èirinn ag ràdh gum bi obraichean Cathal Ó Searcaigh a’ fuireach air curraicealam na h-Èirinn ged a tha am bàrd fo amharas gun do ghabh e brath air balaich ann an Neapàl.