Alba

Iomairt airson tachartas pròise a chumail ann am Moireabh

2019-08-22 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh iomairt a stèidheachadh gus fèis-pròise a chumail ann am Moireabh an ath-bhliadhna.


Còrr ‘s 9000 mìle an lathair aig Fèis-pròise Ghlaschu ann am meadhan connspaid ùr

2019-08-19 le Crìstean MacMhìcheil

Thathar a’ meas gun robh còrr ‘s 9,000 duine an lathair aig Fèis-pròise Ghlaschu an-dè.


Cha tèid bratach a' bhogha-fhroise a thaisbeanadh le CNES rè Fèis-pròise na h-Innse Gall

2019-05-31 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Comhairle nan Eilean Siar air dearbhadh nach tèid bratach a’ bhogha-fhroise a thaisbeanadh taobh a-muigh nan oifisean aca ann an Steòrnabhagh rè Fèis-pròise na h-Innse Gall a bhios a’ dol air adhart sa bhaile a-màireach.


Fèis-pròise air a chumail san Òban airson a’ chiad turas

2019-05-19 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh caismeachd pròise a chumail san Òban an-dè airson a’ chiad turas a-riamh.


Draghan aig luchd-poilitigs SNP mu ath-leasachaidhean tar-ghnèitheach

2019-04-24 le Crìstean MacMhìcheil

Tha còig-deug neach-poilitigs an SNP air draghan a thogail mu phlanaichean Riaghaltas na h-Alba airson Achd Aithne Gnè ath-leasachadh.


Buill SNP a’ càineadh a’ Prìomh Mhinisteir airson a seasamh a thaobh còirichean tar-ghnèitheach

2019-04-19 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh teachdaireachdan a fhoillseachadh air loidhne anns a bheil triùir BPA SNP a’ càineadh seasamh a’ Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, a thaobh còirichean tar-ghnèitheach agus ath-leasachaidhean air an Achd Aithne Gnè.


Prògram aithriseach ùr a’ soillseachadh beathannan banrighrean-draga Ghlaschu

2019-04-16 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid prògram aithriseach ùr a shealltainn air BBC Scotland a-nochd (10f) a bheireas sùil air beathannan triùir banrighrean-draga ann an Glaschu.


Ionnsaigh ann an Dùn Èideann

2019-04-15 le Crìstean MacMhìcheil

Tha STV News ag aithris gu bheil am Poileas a’ rannsachadh ionnsaigh air fireannach, 40, ann an Dùn Èideann.


Maoin ùr air a stèidheachadh gus taic a thoirt do dh'eagraichean fèisean-pròise na h-Alba

2019-04-08 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Pink Saltire, seirbheis naidheachd LCDT na h-Alba, air an iomairt ùr, The Scottish Pride Fund, a chur air bhog gus taic ionmhais a thoirt do dh’eagraichean fèisean-pròise air feadh na h-Alba.


Planaichean Fèis-pròise Ghlaschu air a dhiùltadh leis a' chomhairle

2019-04-01 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Glasgow Life air dearbhadh nach tèid Fèis-pròise Ghlaschu a chumail aig Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne am-bliadhna air sgàth ‘s suim airgid a tha fhathast ri phàigheadh ris a’ chomhairle airson tachartasan roimhe.


Eaglais Dhùn Phrìs a' beachdachadh air taighean LCDT a leasachadh

2019-02-24 le Crìstean MacMhìcheil

Tha BBC News ag aithris gu bheil eaglais ann an Dùn Phrìs a’ beachdachadh air taighean ùra a leasachadh dhan choimhearsnachd LCDT air làrach Eaglais an Naoimh Bhrìghde.


Leigheas sìolachadh in-bhiotro air a thabhann do chàraid fhireannach ann an Alba

2019-01-28 le Crìstean MacMhìcheil

Thàinig e am follais Didòmhnaich gun deach leigheas sìolachadh in-bhiotro a thabhann do chàraid fhireannach co-sheòrsach ann an Alba airson a’ chiad turas a-riamh san Rìoghachd Aonaichte.


Connspaid mu dheidhinn pòsadh aon-sheòrsach ag adhbharachadh sgaradh ann an Eaglais Easbaigeach na h-Alba

2019-01-22 le Crìstean MacMhìcheil

Tha 87% de bhuill Eaglais Choimhearsnachd Westhill ann an Siorrachd Obair Dheathain air bhòtadh gus briseadh air falbh bho Eaglais Easbaigeach na h-Alba air sgàth ‘s suidheachadh a’ bhuidheann nàiseanta a-thaobh pòsadh aon-sheòrsach.


Talla-spors Dhùn Èideann a’ tabhann chlasaichean fallaineachd an-asgaidh do dhaoine tar-gnèitheach agus neo-bhìnearaidh

2019-01-11 le Crìstean MacMhìcheil

Tha an talla-spòrs neo-phrothaideach Projekt 42 ann an Lìte air ainmeachadh gum bi iad a’ tabhann chlasaichean fallaineachd seachdaineil an-asgaidh do dhaoine tar-ghnèitheach agus neo-bhìnearaidh.


Poileas Alba ri sùil a thoirt air ionmhas Fèis-pròise Ghlaschu

2018-11-19 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh iarraidh air Poileas Alba sùil a thoirt air ionmhas Fèis-pròise Ghlaschu.


Cùisean LCDTE ri theagaisg ann an sgoiltean Albannach airson a’ chiad turas

2018-11-09 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh ainmeachadh le Riaghaltas na h-Alba Diardaoin gun tèid cùisean LCDTE a theagaisg ann an leasanan sgoile airson a’ chiad turas.


Fèis film LCDT+ ri tilleadh a Ghlaschu

2018-11-06 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid an ceathramh Scottish Queer International Film Festival (SQIFF) a thilleadh a Ghlaschu 5mh – 9mh An Dùbhlachd.


An t-Òban airson a’ chiad fèis-pròise aca a chumail an ath-bhliadhna

2018-10-10 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid fèis-pròise a chumail anns an t-Òban an ath-bhliadhna airson a’ chiad turas a-riamh.


Ceannard Fèis-pròise Ghlaschu air a dhreuchd a leigeil dheth

2018-10-09 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Alasdair Mac a’ Ghobhainn, Ceannard Fèis-pròise Ghlaschu air a dhreuchd a leigeil dheth as dèidh 10 bliadhna mar thoradh air duilgheadasan an tachartais am-bliadhna.


Òraidean Fèis-pròise Inbhir Nis 2018

2018-10-07 le Crìstean MacMhìcheil

Bhidiothan dhe na h-òraidean aig Fèis-pròise Inbhir Nis 2018.


Comhairle air cead a thoirt seachad airson Fèis-pròise Inbhir Nis a dhol air adhart

2018-09-26 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh a dhearbhadh madainn Dimàirt gum faod Fèis-pròise Inbhir Nis dol air adhart 6mh Dàmhair.


Fèis-pròise Innse Ghall air a chàineadh le Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich

2018-09-21 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Ministear na h-Eaglaise Saoire Leantainnich air iomradh a thoirt air a’ chiad fèis-pròise anns na h-Eileanan an Iar mar “duilich agus nàireach”.


Corr ’s 14,000 air na h-ainmean aca a chur ri athchuingean airson Fèis-pròise Inbhir Nis a dhol air adhart

2018-09-19 le Crìstean MacMhìcheil

Tha còrr ’s 14,000 duine air na h-ainmean aca a chur ri trì athchuingean gus an taic aca a shealltainn airson Fèis-pròise Inbhir Nis.


MFR: Agallamh le Donald Morrison a thòisich athchuinge an-aghaidh Fèis-pròise Inbhir Nis

2018-09-19 le Crìstean MacMhìcheil

Seo agaibh agallamh a rinn MFR / Bauer Radio Scotland le Donald Morrison, fear a thòisich athchuinge an-aghaidh Fèis-pròise Inbhir Nis air sgàth, mar a chanas e, “adhbharan bìoballach, diadhaidh agus moralta”.


A’ Chiad Fèis-pròise airson na h-Eileanan an Iar

2018-09-15 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh ainmeachadh Diardaoin gun tèid a’ chiad fèis-pròise a-riamh a chumail anns na h-Eileanan an Iar 6mh Dàmhair.


Comhairliche tar-ghnèitheach Albannach a’ leigeil às an dreuchd mar thoradh air droch dhìol

2018-08-15 le Crìstean MacMhìcheil

Tha an aon comhairliche tar-ghnèitheach ann an Alba air ainmeachadh gum bidh iad a’ leigeil às chuid dhe na dreuchdan aca mar thoradh air “sreath de dhroch dhìol guineach agus seasmhach” a’ toirt a-steach bagairtean bàis.


Ministear Eaglais na h-Alba air leisgeul a thoirt dhan a’ choimhearsnachd LCDT aig Fèis-pròise Pheairt

2018-08-12 le Crìstean MacMhìcheil

Tha ministear Eaglais na h-Alba air leisgeul a thoirt seachad aig Fèis-pròise Pheairt airson cron sam bith a tha an eaglais air a dhèanamh dhan a’ choimhearsnachd LCDT.


Comhairle Obair Dheathain a’ rannsachadh sgaoileadh de bhileagan a dh’fhaodadh a bhith gràineil ri daoine LCDTE

2018-07-25 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh rannsachadh a chur air bhog le Comhairle Obair Dheathain an dèidh sgaoileadh de bhileagan a dh’fhaodadh a bhith gràineil ri daoine LCDTE.


Sagart Caitligeach air a chur à dreuchd airson ràdh gun robh fèis-pròise Ghlaschu a’ dèanamh oilbheum do Dhia

2018-07-19 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh an sagart Caitligeach Mark Morris a chur à dreuchd le Oilthigh Cailleannach Ghlaschu as dèidh dha ràdh gun robh fèis-pròise Ghlaschu a’ dèanamh oilbheum do Dhia.


Proud Ness gu bhith a’ cumail sreath de thachartasan LCDTE air feadh na Ghàidhealtachd

2018-07-18 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh a dhearbhadh le Fòram LCDTE na Gàidhealtachd an-diugh gun tèid fèis-pròise a chumail ann an Inbhir Nis 6mh An Dàmhair 2018.


Nicola Sturgeon na h-Àrd-Mharasgal na Caismeachd aig Fèis-pròise Ghlaschu

2018-07-15 le Crìstean MacMhìcheil

Bha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon aig ceann na caismeachd aig Fèis-pròise Ghlaschu an-dè.


BPA SNP a’ càineadh Bile nan Eucoirean Feise

2018-06-19 le Crìstean MacMhìcheil

Tha John Mason BPA air a bhith a’ càineadh lagh ùr a chitheas mathanas a thoirt do dhaoine co-sheòrsach agus dà-sheòrsach a chaidh an dìteadh fo laghan eachdraidheil.


Maoineachadh air a ghlachadh airson tachartas òigridh aig a’ chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè

2018-06-07 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh maoineachadh de £2500 a ghlacadh leis a’ bhuidheann-òigridh Purple Dragons gus tachartas òigridh a chumail mar phàirt dhen chiad Fhèis Pròis Dhùn Dè.


Pàrlamaid na h-Alba air bhòtadh gus Lagh Thuring a chur an gnìomh

2018-06-06 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Pàrlamaid na h-Alba air bhotadh gu h-aon-ghuthach airson lagh ùr a chur an gnìomh a chìthear mathanas oifigeil a thoirt do dhaoine co-sheòrsach agus dà-sheòrsach a chaidh an dìteadh fo laghan lethbhreith eachdraidheil.


Moladh gus leigeil le clann Albannach gnè atharrachadh air an teisteanas breith aca

2018-06-04 le Crìstean MacMhìcheil

Bu chòir do chlann cho òg ri 12 a bhith comasach air gnè atharrachadh air an teisteanas breith aca gun taic phàrant, a-rèir Coimiseanair Cloinne is Òigridh na h-Alba.


Bun-sgoil Gàidhealach a’ leigeil le balaich is nigheanan a bhith a’ farpais ri chèile ann an rèisean latha-spòrs

2018-06-03 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Bun-sgoil Mharc-Innis ann an Inverness air leigeil le balaich is nigheanan a bhith a’ farpais ri chèile ann an rèisean latha-spòrs.


Eaglais na h-Alba a’ gluasad nas fhaisge air pòsaidhean aon-sheòrsach

2018-05-21 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Eaglais na h-Alba air ceum nas dlùithe a ghluasad gus leigeil le ministearan pòsaidhean aon-sheòrsach a chumail.


Maoineachadh de chòrr is £8000 a thoirt gu Fòram LCDT na Gàidhealtachd

2018-05-05 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid maoineachadh de chòrr is £8000 a thoirt gu Fòram LGDT na Gàidhealtachd le Mhaoin a’ Chrannchuir Mhòir airson tachartas Proud Ness a chumail ann an Inbhir Nis san t-Sultain. A bharrachd air Proud Ness thathar ag ràdh gum bi sreath de thachartasan nas lugha ann an àiteachan eile anns a’ Ghàidhealtachd sna mìosan a leanas.


Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt taic ri Lagh Thuring

2018-04-19 le Crìstean MacMhìcheil

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba gu h-aon-ghuthach Diciadan ri prìomh-amasan an Historical Sexual Offences (Pardons and Disregards) (Scotland) Bill.


Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co-obrachadh air sèirbheis-naidheachd LGBT do Ghàidheil

2018-03-28 le Crìstean MacMhìcheil

Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t-susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!


A’ Chiad Fèis-pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba

2018-03-27 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid a’ chiad Fèis Pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba a chumail Disaithairne 31 Màrt 2018 eadar 12-5f.


A’ Chiad Fèis-pròise Pheairt

2018-03-24 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid a’ chiad Fèis-pròise a chumail ann an Siorrachd Pheairt Disathairne 11 Lùnastal 2018. Chaidh a chur an cèill gu bi am buidheann-eagrachaidh ag obair ann an compàirteachas le Comhairle Pheairt & Cheann Rois gus tachartas eadar-mheasgte a chumail a’ bhios a’ toirt misneachadh dhan choimhearsnachd LGBT a tha a’ fuireach san sgìre. Tha am buidheann-eagrachaidh ag obair gu dlùth ri buidheann-eagrachaidh a’ chiad Fèis-pròise Fhìobha ann an 2017 air sgàth ‘s rannsachadh a tha a’ sealltainn gun do chuir an fhèis acasan còrr ‘s £150,00 ri eaconamaidh na sgìre agus gun robh còrr ‘s 3000 neach an làthair. Tha an naidheachd seo a’ ciallachadh gu tèid 11 Fèisean-pròise a chumail air feadh Alba am-bliadha. Nam measg tha Obair Dheathainn, Dùn Dè, Glaschu, Dùn Èideann agus fiù ‘s Eilean Bhòid. Ma tha sibh airson cuideachadh aig an fhèis leigibh fios dhan bhuidheann-eagrachaidh air Facebook no post-d: info@perthshirepride.com


Fèisean Pròise 2018

2018-03-18 le Crìstean MacMhìcheil

Seo agaibh liosta de dh’fhèisean Pròise am-bliadhna. Fàgaibh beachd gu h-ìosal ma tha sibh eòlach air fear a tha a dhìth.


Riaghaltas na h-Alba airson laghan a thaobh dearbh-aithne ghnèitheach ath-leasachadh

2018-01-07 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Riaghaltas na h-Alba air ràdh gum bi iad a’ dol air adhart le planaichean gus laghan a thaobh dearbh-aithne ghnèitheach ath-leasachadh as dèidh gun do chur Riaghaltas Bhreatainn dàil air na planaichean acasan.


Co-labhairt “An Equal Future?” a’ beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in-ghabhalaiche

2018-01-06 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Òigridh LGDT na h-Alba agus Clann ann an Alba gu bhith a’ cumail co-labhairt gus beachdachadh air na dhìth airson Alba a dhèanamh na dùthaich nas in-ghabhalaiche.


Riaghaltas a’ toirt maoineachadh de £75,000 dhan charthannas Òigridh LCDT na h-Alba

2018-01-01 le Crìstean MacMhìcheil

Gheibh an carthannas Òigridh LCDT na h-Alba (LGBT Youth Scotland) £75,000 bho Riaghaltas na h-Alba mar phàirt dhen sgeama “Bliadhna na h-Òigridh” a bhios iad a’ ruith fad 2018.


Riaghailtean nas fuasgailte a thaobh fireannaich co-sheòrsach a’ toirt seachad fala

2017-11-26 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Seirbheis Fala na h-Alba (SNBTS) air ràdh gun tèid na riaghailtean a thaobh fala a thoirt seachad atharrachadh a-màireach.


Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean aon-sheòrsach

2012-07-17 le Crìstean MacMhìcheil

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a thaobh pòsadh càraidean aon-sheòrsach.


A’ chiad seirbheis aon-sheòrsach Eilean Leòdhais an-diugh

2009-07-20 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid a’ chiad seirbheis aon-sheòrsach a chumail ann an Eilean Leòdhais an-diugh nuair a thèid Anndra Robasdan agus Craig Atkins am pòsadh.


Casg air ministearan co-sheòrsach ùra fad dà bhliadhna

2009-05-26 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Eaglais na h-Alba air casg a chur air ministearan co-sheòrsach ùra fad dà bhliadhna.


BBC Alba: Deasbad a’ leantainn mu Mhinistearan gèidh

2009-05-25 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh seo a thogail bho làrach-lìn a’ BhBC. Airson tuilleadh fiosrachaidh tadhal air Deasbad a’ leantainn mu Mhinistearan gèidh.


Nach toir sibh ur cuideachadh ris an t-Urr. Scott Rennie

2009-05-19 le Crìstean MacMhìcheil

Mar a bhios fios agaibh tha an t-Urr. Scott Rennie air a bhith a’ strì airson an dreuchd aige a shàbhaladh as dèidh dhan eaglais a ràdh nach robh e ceadaichte a bhith ag obair air an son air sgàth ’s gu bheil e co-sheòrsach.

Chaidh ath-chuinge a chruthachadh thall aig http://www.thepetitionsite.com/1/support-scott-rennie le Alan Parker. Tha e ag amas air 10,000 daoine a chur an ainmean ris.


Gearanan a’ cur bacadh air ministear co-sheòrsach

2009-03-24 le Crìstean MacMhìcheil

Thèid coinneamh a chumail gus deasbad ma bhios ministear co-sheòrsach ann an Obair Dheathain comasach air obair airson an eaglais.


BPA a’ toirt taic do lagh an-aghaidh eucoirean gràineil

2009-03-12 le Crìstean MacMhìcheil

Tha lagh ùr gus brìgh eucoirean gràineil leasachadh a bhith a’ toirt a-steach gràin-co-sheòrsachd air gluasad air adhart ann an Alba.


‘Firinn is Feise’ air BBC iPlayer

2009-03-02 le Crìstean MacMhìcheil

‘S e film aithriseach a th’ ann an Firinn is Feise a tha a’ toirt iomradh air sgeulachdan pearsanta bhon Ghàidhealtachd air an còmhstri eadar gnè feise is creideamh spioradail. Tha e ri fhaicinn air BBC iPlayer an-dràsta aig http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00g2j55/Firinn_is_Feise/.


Caitligich Albannach air ràdh gu bheil co-sheòrsachd ag adhbharachadh bàis tràtha

2009-01-29 le Crìstean MacMhìcheil

Tha an Eaglais Chaitligeach ann an Alba air ionnsaigh a thoirt air daoine co-sheòrsach agus leasbaich a-rithist.


Athchuinge airson pòsadh aon-sheòrsach air a thoirt gu Pàrlamaid na h-Alba

2009-01-16 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh iomairt ùr a chur air bhog ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt gus cead pòsaidh slàn a thoirt do dhaoine LCDT.


Colin & Justin air phòsadh ann an seirbheis dìomhair

2008-04-30 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Colin McAllister agus Justin Ryan air phòsadh ann an seirbheis dìomhair aig an Oifis Chlàraidh Chelsea ann an Glaschu.


BBC Alba: Deasbad mu dhaoine gèidh a’ toirt seachad fala

2008-04-15 le Crìstean MacMhìcheil

Nochd an sgeulachd seo air làrach-lìn a’ BhBC na bu tràithe:-

Thèid ath-chuinge airson cead a thoirt do dhaoine gèidh ann an Alba fuil a thoirt seachad a dheasbad anns a’ Phàrlamaid Dimàirt.

Tha a’ bhuidheann an LGBT Network, a bhios a’ strì airson chòirichean do dhaoine gèidh, den bheachd gur e leth-bhreith a th’ anns a’ chasg a th’ air fireannaich ghèidh bho bhith a’ toirt seachad fala.


Fosgladh Fèis-pròise Ghlaschu

2008-04-09 le Crìstean MacMhìcheil

Bu tòigh le Fèis-pròise Ghlaschu fàilte a chur air a h-uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.


Iomairt Albannach ag amas air stad a chur air deugaire co-sheòrsach fuadach a-mach

2008-03-29 le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh iomairt a stèidheachadh gus deugaire co-sheòrsach, a tha gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte, a shàbhaladh.


Siridheach co-sheòrsach gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte

2008-03-19 le Crìstean MacMhìcheil

Tha deugaire Siridheach gu bhith a’ fuadach a-mach às an Rìoghachd Aonaichte air sgàth ’s gun do dhiùlt Rùnaire na Dùthcha an iarrtas aige airson tèarmann poileataigeach.


Easbaig a tha ri gràin-co-sheòrsachd neo-criosdaidheachd a rèir BPA

2008-03-14 le Crìstean MacMhìcheil

Tha George Foulkes, Ball Pàrlamaid na h-Alba, air ràdh gu bheil e ag aontachadh le aithris a’ bhuidheann co-ionannachd Stonewall anns an tuirt iad gu bheil Easbaig Joseph Devine neo-criosdaidheachd.


Easbaig a’ càineadh a’ choimhearsnachd LCDTE

2008-03-14 le Crìstean MacMhìcheil

Tha Easbaig Caitligeach a’ tagradh gu bheil daoine co-sheòrsach a’ dèanamh co-fheall an aghaidh dualchas Crìosdaidheachd.