A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire


Dè a th’ ann an leth-bhreith?

Is e leth-bhreith a th’ ann nuair a thathar a’ làimhseachadh neach no buidheann gu mì-chothromach no gu h-eadar-dhealaichte air sgàth eadar-dhealachadh a-leithid cinneadh, gnè, aois no taobhadh feise.

Leth-bhreith nuair a thathar a’ solarachadh bathar, goireasan no seirbheisean

A-rèir Achd na Co-ionannachd 2010, tha leth-bhreith a thaobh taobhadh feise no dearbh-aithne gnè mì-laghail nuair a thathar a’ solarachadh bathar, goireasan no seirbheisean. A-measg rudan eile tha seo a’ toirt a-steach:

 • mion-reic:
  • Mar eisimpleir, feumaidh bùth aodaich cead a thoirt do bhoireannaich tar-ghnèitheach an seòmar boireann a chleachdadh ma thogras iad;
 • cùram-slàinte:
  • Chan fhaod doctairean euslaintich a dhiùltadh air sgàth ‘s gu bheil iad LGDT+;
 • foghlam;
  • Chan fhaod sgoiltean sgoilearan a dhiùltadh air sgàth ‘s gu bheil iad LGDT+;
  • Feumaidh iad na h-aon cothroman agus seirbheisean a sholarachadh do sgoilearan LGDT+ a bhiodh iad a’ solarachadh do sgoilearan iol-sheòrsach/cios-ghnèitheach;
 • ionadan cur-seachad;
 • taigheadas;
 • taighean-òsta;
  • Chan fhaod taigh-òsta càraid aon-sheòrsach a dhiùltadh ma tha iad ag iarraidh rùm dùbailte;
 • còmhdhail poblach.

Eisgeachdan

Tha Achd na Co-ionannachd 2010 a’ toirt cothrom airson daoine LGDT+ a bhith air an làimhseachadh gu eadar-dhealaichte ann an suidheachaidhean sònraichte.

San fharsaingeachd, chan eil na h-eisgeachdan a’ buntainn ach ann an suidheachaidhean far nach eil in-ghabhail làn comasach agus far a bheil adhbhar soilleir ann.

Ma tha thu air droch-làimhseachadh a fhulang agus mura h-eil thu cinnteach ma ‘s e leth-bhreith a th’ ann faodaidh tu fios a chur gu Seirbheis Fiosrachaidh Stonewall.

Leth-bhreith san àite-obrach

Tha Achd na Co-ionannachd 2010 cuideachd a’ toirt dìon do dhaoine LGDT+ bho leth-bhreith san àite-obrach.

Feumaidh a h-uile neach-fastaidh cumail ris an achd, ge bith dè an àireamh de luchd-obrach a bhios iad a’ fastadh no an t-suim airgid a bhios iad a’ dèanamh.

Tha luchd-obrach air an dìon tron phròiseas tagraidh agus agallaimh agus an ùine gu lèir a tha iad ag obair airson an neach-fastaidh sin.

Tha an achd a’ dìon:

 • daoine le cùmhnantan làn-ùine
 • daoine le cùmhnantan pàirt-ùine
 • daoine le cùmhnantan sealach
 • Cùmhnantaichean
 • Compàirtichean
 • Luchd-obrach buidhne
 • Luchd-trèanaidh dreuchdail
 • Oileanaich air grèis gnìomhachais