A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire


Dè a th’ ann am burraidheachd?

Tha burraidheachd a’ toirt iomradh air giùlan sam bith leis an dùil cron a dhèanamh air cuideigin gu corporra no gu faireachail. Dh’fhaodadh burraidheachd a’ tachairt air loidhne agus far-loidhne agus na leanas a thoirt a-steach:-

 • Droch-dhìol corporra no faireachail.
 • Droch-bheul (air loidhne no far loidhne)
 • Ìsleachadh
 • Spochadh
 • Tarraing às
 • Milleadh no goid de nithean pearsanta

Mar as trice bidh burraidheachd a’ tachairt air sgàth claon-bhreithe an-aghaidh eadar-dhealachadh air choireigin. Tha Achd na Co-ionannachd 2010 ag ràdh gu bheil claon-bhreith air adhbharachadh le gin de na leanas mì-laghail:-

 • Aois
 • Cinneadh
 • Ciorraman
 • Creideamh
 • Taobhadh feise
 • Gnè (a’ toirt a-steach daoine tar-ghnèitheach)
 • Inbhe pòsaidh
 • Leatromachd

Gu mì-fhortanach bidh tòrr dhaoine LGDT+ fhathast a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd. Chan eil duine sam bith airidh air agus chan eil burraidheachd a-riamh riaraichte.

A#### ‘ faighinn taic

Ma tha thu a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd bu chòir dhut beachdadh air na leanas a dhèanamh:

 • Bruidhinn ri cuideigin anns a bheil earbsa agad.
 • Innis dhan sgoil, colaiste, oilthigh no neach-fastaidh agad.
 • Innis dha na Poileas.
 • Bruidhinn ri buidheann LGDT+.
 • Cuir fios gu Victim Support Scotland ma tha thu air eucoir gràineil a dh’fhulang.

Barrachd Chomhairle


Gheibhear barrachd chomhairle mu bhurraidheachd air an làrach-lìn Respect Me no bhith a’ cur fòn gu gìn de na loidhnichean-taice a th’ air an duilleag seo.