Comhairle


Tha sinn fhathast a' leasachadh an roinn seo. Faodaidh rudan atharrachadh no gluasad gun fhios ro-làimh fhad 's a tha sinn ag obair air.

A’ tighinn a-mach

Ma tha sibh a’ smaointinn gum faodadh sibh a bhith LCDT+ no ma tha sibh cinnteach gu bheil, tha sinn an dòchas gum bi an stiùireadh seo gur cuideachadh gus ur faireachdainnean a thuigsinn gus am bi sibh comasach air an roinneadh nuair a tha sibh deiseil.

Aithneachadh Gnè

Chruthaich Achd Aithneachadh Gnè (2004) pròiseas gus leigeil le daoine tar-ghnèitheach an gnè laghail aca atharrachadh agus teisteanas breith ùr fhaighinn.

Burraidheachd

Tha burraidheachd a’ toirt iomradh air giùlan sam bith leis an dùil cron a dhèanamh air cuideigin gu corporra no gu faireachail. Chan eil duine sam bith airidh air agus chan eil burraidheachd a-riamh riaraichte. Tha sinn an dòchas gum bi an stiùireadh seo gur cuideachadh ma bhios sibh a’ fulang burraidheachd, gràin-co-sheòrsachd no gràin-tar-ghnèitheachd.

Còirichean & Reachdas

Tha iomadh pìos reachdais air tighinn a-mach anns an bliadhnaichean a dh’fhalbh gus barrachd chòirichean a thoirt do dhaoine LCDT+. Tha liosta dhen reachdas as cudromaiche an seo le iomradh goirid air na tha iad a’ ciallachadh dhuibh.

Dàimhean

Tuairisgeul

Eucoirean gràineil

Dh’atharraich an lagh ann an 2009 gus daoine LCDT+ a dhìon bho eucoirean air adhbharachadh le gràin-co-sheòrsachd, gràin-dà-sheòrsachd, gràin-tar-ghnèitheachd ‘s a leithid.

Feise

Tuairisgeul

Leth-bhreith

Beagan fiosrachaidh mu dheidhinn Achd na Co-ionannachd 2010 a bhios a’ dìon daoine LCDT+ bho leth-bhreith.

Pàrantachd

Beagan fiosrachaidh mu dheidhinn dleastanasan agus còirichean phàrant, uchd-mhacachadh, altramachadh, co-phàrantachd, leigheas torrachais agus màthraichean-ionaid.

Slàinte

Tuairisgeul

Ceanglaichean Feumail