A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachdan Albannach

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean aon-sheòrsach

17 An t-Iuchar 2012 le

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a thaobh pòsadh càraidean aon-sheòrsach.

Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: “Tha e soilleir ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a thaobh neo-eisimeileachd, bidh e deatamach gun tèid bhòt a chumail a thaobh pòsadh gus an tig an dùthaich ri co-dhùnadh mun a’ chùis seo. Thoir e cothrom do dhaoine aig a bheil beachd air a chùis seo a bhith a’ cur earbsa ann am muinntir na h-Alba gus co-dhùnadh a dhèanamh.”

Tha an Eaglais Chaitligeach air ràdh gun cosgaidh iad £100,000 a bharrachd air an iomairt an-aghaidh pòsadh càraidean co-sheòrsach. Tha seo a bharrachd air an £50,000 a tha iad air a chosg gu ruige seo.

A-rèir cunntas-bheachd a rinn Stonewall Scotland o chionn goirid bidh 2/3 de dhaoine ann an Alba toilichte gu leòr airson càraidean aon-sheòrsach a phòsadh.

Tha Riaghaltas na h-Alba air a bhith a’ dèanamh deasbad mun a’ chùis o chionn ghoirid agus tha dùil ri co-dhùnadh ro deireadh na mìos.


Meata-dàta

Briog air aon dhe na ceanglaichean na leanas gus puist dhen aon seòrsa a leughadh.

Tagaichean

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Roinnean-sèorsa
Alba, Creideamh, Poilitigs


Puist Eile


Thoir Beachd