Gèidh.uk agus Pink Saltire gu bhith co-obrachadh air sèirbheis-naidheachd LGBT do Ghàidheil

28 March 2018 le

Tha mi air leth toilichte a bhith ag obair comhla ri Pink Saltire gus barrachd den t-susbaint aca a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig!


Tha @GeidhUK air Twitter

1 January 2018 le

Ma tha sibh airson cumail suas leis an naidheachd as ùire bho Gèidh.uk faodaidh sibh gar leantainn air Twitter thall aig @GèidhUK.


CUNNTAS-BEACHD: Am b’ fheàrr leibh sgeulachdan ùra Naidheachdan Pinc gu làitheil no gach seachdain?

4 November 2009 le

Am b’ fheàrr leibh sgeulachdan ùra Naidheachdan Pinc gu làitheil neo gach seachdain?


Briathrachas LCDTE+

13 March 2008 le

‘S e seo liosta dhen briathrachas LGDTE+ a bhios mi a’ cleachdadh air an làrach-lìn seo. Cuiribh fios thugam air Twitter no Post-d ma tha lorgas sibh mearachd no facal a tha a dhìth.