A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachdan Albannach

Casg air ministearan co-sheòrsach ùra fad dà bhliadhna

26 An Cèitean 2009 le

Tha Eaglais na h-Alba air casg a chur air ministearan co-sheòrsach ùra fad dà bhliadhna.

Chaidh an co-dhùnadh a dhèanamh dìreach dà latha as dèidh dhan Àrd-sheanadh bhòtadh 326-267 gus cead a thoirt ris an t-Urr. Scott Rennie a bhith na mhinistear aig Eaglais Chrois na Bànrighinn ann an Obar Dheathain, ged a tha e a’ fuireach le companach fireannach.

Thèid coimisean àraidh stèidhichte gus a’ chuspair deasbad agus aithisg a dhèanamh ann an 2011.

Chaidh casg a chur air buill an eaglais bhon a bhith a’ bruidhinn air a’ chùis ris na meadhanan.


Meata-dàta

Briog air aon dhe na ceanglaichean na leanas gus puist dhen aon seòrsa a leughadh.

Tagaichean

, , , , , , , , , , , , , , ,

Roinnean-sèorsa
Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Creideamh


Puist Eile


Thoir Beachd

Beachdan

  1. speirs4

    An t-Ògmhios 11th, 2009 aig 09:42

    Feumaidh iad smaoineachadh agus ùrnaigh a dhèanamh mu dheidhinn seo. Cha bu chòir do chuideigin a tha aig feise sam bith, nach eil maille ri a bhean, obair soisgeulach anns an eaglais a dhèanamh. Ciamar a bhruidhineas cuideigin air Dia nuair nach eil e a’ dèanamh strì an aghaidh peacaidhean?

%d bloggers like this: