Dachaigh Briathrachas LCDTE+ Tachartasan Blog Ceanglaichean Mu Dheidhinn

Briathrachas LCDTE+

13 Am Màrt 2008 le

Deasaichte: 14 An t-Samhain 2018

Roinnean-sèorsa: Blog, Gàidhlig

‘S e seo liosta dhen briathrachas LCDTE+ a bhios mi a’ cleachdadh air an làrach-lìn seo. Cuiribh fios thugam air Twitter no Post-d ma lorgas sibh mearachd no facal a tha a dhìth.

Deasaichte: 18th An Dàmhair 2018

Below is a list of the LGBTI+ vocabulary used on this site. Let me know on Twitter or Email if you spot a mistake or a missing word.

Edited: 18th October 2018.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U

A

 • A’ tighinn a-mach : coming out
 • Achd Aithneachadh Gnè : Gender Recognition Act
 • Annlachd Inneamh Dìon-slàinte : AIDS / Acquired Immunodeficiency Syndrome
 • Aon-ghnèitheach : same-gender
 • Aon-sheòrsach : same-sex
 • Ath-bhuileachadh gnè : gender reassignment

B

 • Bànrigh draga : drag queen
 • Bhìoras Dìon-slàinte Daonna : HIV / Human Immunodeficiency Virus
 • Bìnearachd gnè : gender binary
 • Brodag-gnè : sex hormone

C

 • Caismeachd pròise : pride march
 • Cios-ghnèitheach : cisgender
 • Co-ghnèitheach : cogender
 • Co-ionannachd gnè : gender equality
 • Co-ionannachd pòsaidh : marriage equality
 • Co-sheòrsach : gay / homosexual
 • Còirichean co-ionann : equal rights
 • Cùisean co-cheangailte ri gne : gender issues

D

 • Dà-ghnèitheach : bigender
 • Dà-sheòrsach : bisexual
 • Dearbh-aithne gnèitheach : gender identity

E

 • Eadar-ghnèitheach : non-binary
 • Eadar-sheòrsach : intersex
 • Earotaigeachd cho-sheòrsach : homoeroticism
 • Eile-sheòrsach : heterosexual

F

 • Far-ghnèitheach : genderqueer / non-binary
 • Fèis-pròise : Pride (march, event, celebration etc)

G

 • Gèidh : gay
 • Gnè-nòrmadach : gender normative
 • Gnè-nòrmadachd : gender normativity
 • Gnè-shùbailte – gender fluid
 • Gnè-shùbailteach – gender fluid
 • Gràin-co-sheòrsachd : homophobia

I

 • Iol-ghnèitheach : heterogender
 • Iol-sheòrsach : heterosexual
 • Ioma-ghnèitheach : multigender
 • Ioma-sheòrsach : polysexual

L

 • LCDTELesbach, Co-ghnèitheach, Dà-ghnèitheach, Tar-ghnèitheach, Eadar-ghnèitheach or LGBTI in English
 • Leasbach : lesbian
 • Leth-bhreith : discrimination
 • Leth-bhreith a thaobh gnè : gender discrimination
 • Leth-ghnèitheach : demigender
 • Leth-sheòrsach : demisexual
 • LGDTELesbach, Gèidh, Dà-ghnèitheach, Tar-ghnèitheach, Eadar-ghnèitheach or LGBTI in English

M

 • Mion-chuid (mion-chodaichean) : minority (minorities)
 • Mì-rian dearbh-aithne gnè : gender identity disorder

N

 • Neo-bhìnearaidh : non-binary
 • Neo-ghnèitheach : agender
 • Neo-shàstachd gnè : gender dysphoria
 • Neo-sheòrsach : asexual
 • Nochdadh gnè : gender expression

O

 • Obair-lannsa daingneachadh gnè : gender confirmation surgery
 • Oillt dhà-sheòrsach : biphobia
 • Oillt thar-ghnèitheach : transphobia

P

 • Pan-ghnèitheach : pangender
 • Pan-sheòrsach: pansexual
 • Pòsadh aon-sheòrsach : same-sex marriage
 • Pròis : pride
 • Pròiseil : proud

R

 • Rìgh draga : drag king

S

 • Sa chlòsaid : in the closet
 • Sìolachadh fuadain : artificial insemination
 • Sùbailteachd-gnè : gender fluidity

T

 • Taobhadh-feise : sexual orientation
 • Tar-ghnèitheach : transgender
 • Tar-sheòrsach : transexual

U

 • Uile-ghnèitheach : unigender
 • Uile-sheòrsach : unisex

Tagaichean

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Co-Roinneadh:Thoir Beachd