A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachdan Albannach

Athchuinge airson pòsadh aon-sheòrsach air a thoirt gu Pàrlamaid na h-Alba

16 Am Faoilleach 2009 le

Chaidh iomairt ùr a chur air bhog ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt gus cead pòsaidh slàn a thoirt do dhaoine LCDT.

Cuideachd tha an athchuinge ag amas air pòsaidhean diadhaidh a thoirt do chàraidean LCDT.

Chaidh athchuinge na Pàrlamaid a chur air dòigh leis Amnesty International.

Thuirt Nick Henderson, Ceannard an lìn: “Tha co-ionannachd a’ ciallachadh gum bu chòir dhan lagh a bhith a’ toirt còirichean dhan a h-uile duine.”

“A dh’aindeoin na coltasan eadar companasan-catharra agus pòsadh – tha ’sgaraichte ach co-ionann’ co-ionann ri neo-ionannachd.”

Tha an athchuinge airson an 1977 Marriage (Scotland) Act atharrachadh gus cead pòsaidh a thoirt do chàraidean LCDT. Tha e cuideachd airson an lagh atharrachadh gus am bi seirbheisean diadhaidh ceadaichte òir tha laghan a thaobh companasan-catharra a chur bacadh air seirbheisean mar seo.

Thuirt Mgr Henderson: “Bu toigh leinn faicinn cothroman aig càraidean LCDT seirbheis diadhaidh a chumail, a bharrachd air companasan-catharra, ma tha e ceadaichte anns a’ bhuidheann diadhaidh.”

“A thaobh pòsadh aon-sheòrsach, tha sgaradh farsaing eadar bheachdan gach buidheann agus bu chòir do eaglaisean, teampaill agus sionagogan a bhith comasach air càraidean LCDT a phòsadh ma thogras iad.”

“Tha an Riaghaltas ceàrr le bhith a’ smaointinn gu bheil creideamh agus daoine LCDT neo-chomasach air dol ri chèile, agus cha bu chòir dhan stàit ràdh ma tha aon buidheann diadhaidh ceart agus gu bheil buidhnean eile ceàrr.”


Meata-dàta

Briog air aon dhe na ceanglaichean na leanas gus puist dhen aon seòrsa a leughadh.

Tagaichean

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Roinnean-sèorsa
Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Creideamh, Poilitigs


Puist Eile


Thoir Beachd