A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachdan Albannach

A’ Chiad Fèis-pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba

27 Am Màrt 2018 le

Thèid a' chiad Fèis Pròise Tar-ghnèitheach ann an Alba a chumail Disaithairne 31 Màrt 2018 eadar 12-5f.

An tòiseach bidh caismeachd sìos a' Mhìle Rìoghail gu Pàrlamaid na h-Alba far am bi luchd-labhairt a' toirt òraid.

As dèidh sin coinnichidh luchd-frithealaidh aig Ionad Co-labhairt Iain Mac an t-Saoir far am bi diofar bùthan-obrach, mic-fosgailte agus cabadaich gu leòr ann.

Bidh fàilte chridheil air daoine tar-ghnèithich agus na càirdean aca. Ma tha sibh airson dol cuiribh fios gu TransPride Scotland le bhith a' clàradh an seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/trans-pride-scotland-tickets-43137513464

Airson barrachd fhiosrachaidh thoiribh sùil air na làraichean-lìn seo:-

Làrach-lìn: www.transpridescotland.org

Bùthan-obrach: https://www.transpridescotland.org/workshop-schedule

Twitter: https://twitter.com/TransPrideScot

Facebook: https://www.facebook.com/transpridescotland/


Meata-dàta

Briog air aon dhe na ceanglaichean na leanas gus puist dhen aon seòrsa a leughadh.

Tagaichean

, , , , , , , , , ,

Roinnean-sèorsa
Alba, Fèisean-pròise


Puist Eile


Thoir Beachd