Seanadh Èireann a Tuath air bhòtadh airson casg a chur air teiripe iompachaidh

Tha Seanadh Èireann a Tuath air bhòtadh an-diugh airson casg a chur air teiripe iompachaidh co-sheòrsachd.

Bhòt 59 airson a ghluasad agus 24 na aghaidh.

Tha an toradh a-nis a’ ciallachadh gu bheil mandat soilleir aig Ministear nan Coimhearsnachdan an casg a sgrìobhadh ann an reachdas ro deireadh na teirm làithreach.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.