A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Gràin co-sheòrsachd a' fàs nas cumanta an Alba

2020-07-21

1 mion.

Tha figearan oifigeil bho Oifis a’ Chrùin a’ sealltainn gu bheil an àireamh de dh’eucoirean gràin air an adhbharachadh le gràin co-sheòrsachd ann an Alba aig an ìre as àirde a-riamh.

A-rèir nan figearan bha àrdachadh de 24% bho 1194 casaidean ann an 2018-19 gu 1486 casaidean ann an 2019-20.

Bha an suidheachadh nas mìosa ann an Obar Dheathain le àrdachadh de 68% agus ann an Dùn Dè le àrdachadh de 41% an taca ri àireamhan an-uiridh.

Bha àrdachadh beag sa Ghàidhealtachd cuideachd le 12 casaidean ann an Inbhir Nis, 8 ann an Steòrnabhagh agus eadar 1-5 ann an Port Rìgh (chaidh an àireamh ceart a chumail dìomhar airson adhbharan prìobhaideachd). Bha cuideachd 7 casaidean anns an Gearasdan agus 10 san Òban.

Tha na figearan cuideachd a’ sealltainn gu bheil an àireamh de dh’eucoirean gràin an-aghaidh daoine co-sheòrsach air a bhith a’ fàs a h-uile bliadhna, seach ann an 2014 nuair a thuit e beagan.

Tha an àireamh de dh’eucoirean gràin air an adhbharachadh le gràin tar-ghnèitheachd cha mhòr ach co-ionann le 41 casaidean ann an 2019-20 an taca ri 40 casaidean ann an 2018-19.

Chaidh reachdas eucoirean gràin a thoirt a-steach ann an 2010 agus tha na figearan as ùire seo a’ sealltainn àrdachadh mòr bhon uair sin nuair a bha 452 eucoirean gràin air an adhbharachadh le gràin co-sheòrsachd agus 14 air an adhbharachadh le gràin tar-ghnèitheachd.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.