A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Stad air a chur air an obair gus Achd Aithneachadh Gnè na h-Alba ath-leasachadh

2020-04-05

1 mion.

Dhearbh Graeme Dey, Ministear airson Gnothaichean na Pàrlamaid agus Seann-saighdearan, an seachdain seo gun deach dàil a chur air obair a’ Phàrlamaid air cìs turasachd, ath-leasachaidhean gnè agus reachdas Brexit gus an urrainn do BhPA fòcas a dhèanamh air èiginn a’ Choròna-bhìoras.

Thuirt Dey gu robh seo duilich ach gum feumadh an Riaghaltas bilean nach eil riatanach ath-phrìomhachasadh mar thoradh air an oidhirp gus stad a chur air a’ bhìoras.

Sgrìobh Caidreachas Tar-ghnèitheach na h-Alba air an làrach-lìn aca gu bheil iad a’ tuigsinn gum feum èiginn a’ Choròna-bhìoras a bhith na phrìomhachas dha Riaghaltas na h-Alba agus gu bheil iad “a’ coimhead air adhart ri obair còmhla ri Riaghaltas na h-Alba aon uair ‘s gu bheil èiginn a’ Choròna-bhìoras seachad air grunn chùisean leithid ruigsinneachd air cùram-slàinte, dèiligeadh ri eucoirean gràineil agus eòlasan thar-dhaoine òga san sgoil.”

Tha iad cuideachd air litir bho Shirley-Anne Somerville, Rùnaire a’ Chaibineit airson Tèarainteachd Shòisealta agus Daoine nas Sine fhoillseachadh air an làrach-lìn aca, anns an d’thuirt i gu bheil “dealas làidir fhathast aig Riaghaltas na h-Alba ann a bhith ag ath-leasachadh Achd Aithneachadh Gnè 2004 agus leasachadh a dhèanamh air a’ phròiseas làithreach airson tar-dhaoine”.

Mar fhreagairt air an naidheachd, dh’fhoillsich Dr Màiri Crawford, Ceannard Òigridh LGDT na h-Alba, brath air làrach-lìn a’ bhuidheann anns an d’thuirt i:

“Tha mòran dhaoine, daoine òga LGDT agus ar com-pàirtichean nam measg, air oidhirp a dhèanamh gus dàta a chruinneachadh agus freagairtean a chruthachadh do cho-chomhairle Riaghaltas na h-Alba. Chan eil an obair chruaidh seo air chall. Tha na freagairtean sin dligheach agus bidh iad cuideachail nuair a thèid an ath-leasachadh air adhart.”

“Ged a tha e na bhriseadh-dùil gun deach stad a chur air an adhartas gus an GRA ath-leasachadh, agus gum feum tar-dhaoine gabhail ri dàil eile gus na còraichean aca a thoirt air adhart, tha sinn ag aideachadh gum feum Riaghaltas na h-Alba goireasan a chuimseachadh air dèiligeadh ris a’ ghalar mòr-sgaoilte agus taic a thoirt dhan NHS.”

Tha i a’ crìochnachadh am brath le bhith ag ràdh: “Nuair a thigeas an t-àm, cumaidh sinn Riaghaltas na h-Alba ris an gealladh aca gus an GRA ath-leasachadh agus am pròiseas làithreach airson tar-dhaoine a leasachadh. Bidh sinn deiseil airson taic a thoirt do dh’atharrachadh reachdail adhartach gus am bi Alba na h-àite as fheàrr airson tar-dhaoine òga fàs suas.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.