A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Còrr ‘s 9000 mìle an lathair aig Fèis-pròise Ghlaschu ann am meadhan connspaid ùr

2019-08-19

1 mion.

Thathar a’ meas gun robh còrr ‘s 9,000 duine an lathair aig Fèis-pròise Ghlaschu an-dè.

Thuirt Crìsdean Tait, cathraiche an fhèis:

“Thathar a’ meas gun tàinig còrr ‘s 9,000 neach còmhla fo bhràtach sìtheil agus toilichte ri càirdean, teaghlaich no mar phàirt de bhuidheann.”

“Tha e air a bhith gu math soirbheachail. Bha nas lugha na an-ùiridh an-lathair ach bha faireachdainn iongantach aig a’ chaismeachd.”

A dh’aindeoin sin tha an tachartas ann am meadhan connspaid ùr as deidh dhan aonadh-ciùird Unite dearbhadh Diardaoin nach biodh iad an-làthair air sgàth malairteachadh an tachartaIs agus air sgàth ‘s gu bheil companaidhean mòra a’ cleachdadh pride airson barrachd luchd-ceannaich fhaighinn.

Bha tiocaidean a’ cosg £120 do bhuidhnean LCDTQ+ agus £420 do bhuidhneana malairteach agus chosg e £600 airson carbad-fèille a chur anns a’ chaismeachd.

Tha tachartas Disathairne cuideachd air beagan deasbaid a thogail am measg na coimhearsnachd air sgàth carbad-tiodhlachaidh a nochd anns a’ chaismeachd ann an dathan a’ bhogha-froise.

Tha mòran daoine air Twitter ag ràdh gu robh an carbad-tiodhlachaidh mì-iomchaidh air sgath an àireamh de dhaoine LCDTQ+ a bhios a’ basachadh mar thoradh fèin-mharbhadh agus AIDS.

Tha seo a’ leatainn connspaid an-ùiridh nuair a chaidh cus tiocaidean a reic airson an tachartas a’ ciallachadh nach robh cuid de dhaoine comasach air a dhol ann. Cuideachd bha gearanan mu dheidhinn droch-làimhseachadh de chleasaichean agus luchd-aoigheachd.

As t-fhoghar chaidh a dhearbhadh gun robh am poileas a’ toirt sùil air ionmhas na buidhne agus aig coinneamh poblach as t-Samhain dhearbh Stiùirich na Buidhne, Chris Laing, gun robh £32,500 fhathast aca ri phàigheadh ris a’ chomhairle.

Anns an aithisg bliadhnail aca dhan riaghlaiche carthannais OSCR, a ghabhas a leughadh an-seo, dhearbh iad call còrr ‘s £46,000 an-uiridh, a’ toirt a-steach caiteachas mì-cheadaichte de £41,422.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.