Fèis-pròise air a chumail san Òban airson a’ chiad turas

Chaidh caismeachd pròise a chumail san Òban an-dè airson a’ chiad turas a-riamh.

Bha an caismeachd aig teas-mheadhan sreath de thachartasan pròise thairis an deireadh sheachdain le luchd-caismeachd a’ coiseachd bho Cèarnag Stèisean an Òbain gu Markie Dans.

Nam measg bha Ministear airson Co-ionannachd, BPA Christina McKelvie agus Rùnaire a’ Chaibineit, BPA Mìcheal Russell.

A bharrachd air an caismeachd, chaidh bàl a chumail oidhche Shathairne anns an robh cuirm-cluich leis a’ bhanrigh-draga Venus Guytrap agus chaidh Tùr MhicCaig a shoillseachadh ann an dathan bratach a’ bhoga-fhrois.

Thig an tachartas gu crìoch le sgrìonadh sònraichte dhen fhilm, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, oidhche Dhòmhnaich.

Fàg beachd air