A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Fèis-pròise air a chumail san Òban airson a’ chiad turas

2019-05-19

1 mion.

Chaidh caismeachd pròise a chumail san Òban an-dè airson a’ chiad turas a-riamh.

Bha an caismeachd aig teas-mheadhan sreath de thachartasan pròise thairis an deireadh sheachdain le luchd-caismeachd a’ coiseachd bho Cèarnag Stèisean an Òbain gu Markie Dans.

Nam measg bha Ministear airson Co-ionannachd, BPA Christina McKelvie agus Rùnaire a’ Chaibineit, BPA Mìcheal Russell.

BPA Christina McKelvie & BPA Mìcheal Russell aig Feise-proise an Òbain 2019

A bharrachd air an caismeachd, chaidh bàl a chumail oidhche Shathairne anns an robh cuirm-cluich leis a’ bhanrigh-draga Venus Guytrap agus chaidh Tùr MhicCaig a shoillseachadh ann an dathan bratach a’ bhoga-fhrois.

Tùr MhicCaig air a shoillseachadh ann an dathan bractach a’ bhogha-frois

Thig an tachartas gu crìoch le sgrìonadh sònraichte dhen fhilm, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, oidhche Dhòmhnaich.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.