A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Eaglais Dhùn Phrìs a' beachdachadh air taighean LCDT a leasachadh

2019-02-24

1 mion.

Dealbh le Billy McCrorie. Ceadaichte fo Creative Commons.

Tha BBC News ag aithris gu bheil eaglais ann an Dùn Phrìs a’ beachdachadh air taighean ùra a leasachadh dhan choimhearsnachd LCDT air làrach Eaglais an Naoimh Bhrìghde.

Chaidh an eaglais a thogail anns na 1860’an agus tha i fhathast aon de na toglaichean as fhollaisiche sa bhaile.

Thuirt Dr. Belle Doyle, a tha a’ stiùireadh an sgioba dealbhaidh, ris a’ BhBC gu bheil Eaglais Anglach an Naoimh Brìghde air a bhith a’ coimhead air àm ri teachd na h-eaglaise.

“‘S e aon dhe na duilgheadasan a th’ ann gur e eaglais uabhasach mhòr agus cha bhi mòran dhaoine ga cleachdadh a-nis”, ars i.

“B’ e am beachd rudeigin a thogail aig a’ chùl a bhiodh a’ pàigheadh beagan de mhàl talmhainn no rudeigin gus an eaglais a chumail a’ dol.”

Mhìnich i gu bheil iad airson pròiseact rud beag diofraichte a dhèanamh agus iad a’ beachdachadh air taighean a leasachadh do dhaoine LCDT nas sine.

“Tha mi air a bhith an-sàs leis a’ bhuidheann LCDT ann an Dùn Prìs is Gall-Ghaidhealaibh fiù ‘s mus robh LCDT air”, lean i air adhart.

“Tha mi eòlach air tòrr dhaoine, ged a tha iad ag iarraidh a bhith a’ fuireach san sgìre, tha daoine a’ fàs nas sine, tha iad a’ fàs beagan nas iomallaiche.”

“‘S e seo buidheann so-leònte a bhiodh airson greim a ghabhail air cothrom air dòigh-beatha nas bailteil.”

Airson barrachd ionnsachadh mun sgeulachd seo, tadhalaibh air BBC News: LGBT-friendly homes at Dumfries church could be ‘life-changing’.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.