A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Maoineachadh de £1 millean a bharrachd dhan iomairt an aghaidh burraidheachd LCDT+

Chaidh ainmeachadh leis an Riaghaltas Didòmhnaich gun tèid maoineachadh de £1 millean a bharrachd a thoirt dhan iomairt an aghaidh burraidheachd LCDT+ ann an sgoiltean.

Tha an iomairt stèidhichte ann an 1200 sgoiltean Shasannach mu thràth ach thuirt Ministear nam Ban agus Co-ionannachd, Penny Mordaunt, gum bidh tabhartasan ùr ri fhaighinn a’ tòiseachadh an-diugh (5mh An t-Samhain 2018) leis an amas a bhith a’ sabaid burraidheachd LCDT+ ann am barrachd sgoiltean air feadh na dùthcha.

A-rèir an Riaghaltas tha diofar phàirtean am broinn a’ phrògraim. Tha pàirt dheth ag amas air luchd-teagaisg a thrèanadh gus comharran tràtha air burraidheachd a lorg agus mar a ghabhas eadar-theachd iomchaidh a dhèanamh. Tha pàirt eile dheth a’ toirt ghoireasan do luchd-teagaisg gus leasanan a lìbhrigeadh air cùisean LCDT.

Tha Oifis Co-ionannachd an Riaghaltas (GEO) cuideachd air maoin ùr de £600,000 a stèidheachadh do bhuidhnean coimhearsnachd ionadail a bhios a’ toirt seachad seirbheisean do dhaoine LCDT+ agus £1 millean eile do bhuidhnean a’ dèanamh fòcas air slàinte agus cùram sòisealta de dhaoine LCDT+.

Tha am maoineachadh ùr seo air tighinn mar fhreagairt air suirbhidh riaghaltais de dhaoine LCDT+ – an sgrùdadh as motha dhen t-seòrsa seo a riamh – nas tràithe am bliadhna.

Cuideachd mar fhreagairt air an t-suirbhidh, dh’ainmich an Riaghaltas Plana Gnìomh LCDT anns an Iuchar a tha air air a dhèanamh suas le 75 geallaidhean airson dèiligeadh ri leth-bhreith agus leasachadh beatha dhaoine LCDT+ san Rìoghachd Aonaichte.

B’ e cuid dhe na geallaidhean gum biodh comhairliche slàinte LCDT+ a chur an dreuchd agus gum biodh casg a chur air leigeasan atharrachaidh co-sheòrsach.

Cuideachd dh’ainmich a’ Bh-uas Mordaunt gun tèid naoinear a fhastadh airson ballrachd a ghabhail ann am pannal comhairleachaidh LCDT còmhla ri bhuill eile bho Stonewall, an Co-bhanntachd LCDT agus am Fonndas LCDT gus comhairle a thoirt ris an Riaghaltas air poileasaidh LCDT. Thathar an dùil gun tèid am pannal a stèidheachadh am mìos seo.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.