Chan fhaigh athair tar-ghnèitheach sochair-chloinne

Chan fhaigh athair tar-ghnèitheach sochair-chloinne air sgàth ’s nach eil e airson a bhith clàraichte mar mhàthair air teisteanas breith an leanaibh.

Tha an duine, nach gabh ainmeachadh airson adhbharan laghail, ag àramaid seach gun robh e aithnichte gu làghail mar fhireannach aig àm a bhreith gum bu chòir dha bhith clàraichte mar athair.

Tha e a-nis air dùbhlan laghail a chur a-steach an-aghaidh na riaghailtean a dh’fheumas cuideigin a bheireas breith a bhith clàraichte mar mhàthar air an teisteanas breith ach mar thoradh sin cha tèid teisteanas breith a thoirt seachad gus a bheil co-dhùnadh air a dhèanamh air a’ chùis.

Tha ùghdarrasan a-nis air innse dha nach eil e comasach air sochair-chloinne fhaighinn air sgàth ’s nach eil teisteanas breith aig an leanabh.

Tha The Times ag aithris nach tèid co-dhùnadh a dhèanamh air a’ chùis airson grunn mìosan.

Tùsan

The Times: Trans man who gave birth denied child benefits

PinkNews: Transgender man ‘denied child benefit’ for baby he gave birth to

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.