Dè na riochdairean a th’ ort?

Seo agaibh ceangal gu deasbad gu math inntinneach le Anna NicNeacail () agus Michael Bauer () mu bhriathrachas LCDTE agus gu h-àraid riochdairean freagarrach do dhaoine neo-bhìnearaidh:

https://transponderings.blog/2018/03/09/de-na-riochdairean-a-th-ort/

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.