A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Proud Ness gu bhith a’ cumail sreath de thachartasan LCDTE air feadh na Ghàidhealtachd

2018-07-18

1 mion.

Chaidh a dhearbhadh le Fòram LCDTE na Gàidhealtachd an-diugh gun tèid fèis-pròise a chumail ann an Inbhir Nis 6mh An Dàmhair 2018.

Tòisichidh an tachartas le caismeachd tron bhaile gus an ruig e Cùirt an Easbaig far a bhios stanndaichean fhiosrachaidh, ealain & ceàirdean, bùthan-obrach agus luchd-labhairt a’ dèanamh òraidean agus bidh diosgo aig Taigh-òsta Mercure aig deireadh an latha.

A bharrachd air an tachartas ann an Inbhir Nis, thèid sreath de thachartasan nas beaga a chumail air feadh na Gàidhealtachd. Nam measg bidh tachartasan beaga air:

  • 11mh An Lùnastal ann an Inbhir Theòrsa;
  • 25mh An Lùnastal ann am Port Rìgh;
  • 1mh An t-Sultain ann an Ulapul;
  • 8mh An t-Sultain anns An Aghaidh Mhòr;
  • 15mh An t-Sultain anns An Gearasdan;

‘S e seo a’ chiad tachartas LCDTE air an sgèile seo anns a’ Ghàidhealtachd o chionn 2002 nuair a chum Pride Scotland an tachartas bliadhnail aca taobh a-muigh Meadhan na h-Alba airson a’ chiad turas.

Airson cumail suas leis an naidheachd as ùire bhon sgioba Proud Ness cumaibh sùil air an duilleag Facebook aca.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.