A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Lìonra ùr stèideachadh gus taic a thoirt ri thidsearan LCDT+

Chaidh lìonra air loidhne ùr stèidheachadh an seachdain seo gus taic a thoirt ri thidsearan LCDT+ san Rìoghachd Aonaichte.

Bidh LGBTed ag obair còmhla ri Ionad Charnegie aig Oilthigh Leeds Beckett agus oilthighean eile gus rannsachadh a cho-roinn mu dheidhinn tighinn a-mach nuair a thathar ag obair ann an sgoiltean agus oilthighean.

Chaidh a stèidheachadh le Daniel Gray, tidsear co-sheòrsach, agus Hannah Jepson, Stiùiriche Measaidh agus Taghaidh aig a’ charthannas foghlaim nàiseanta Ambition School Leadership.

Thàinig Gray a-mach dhan sgoil aige an-uiridh. Thuirt e ri PhinkNews:

”‘S e eadar-theachd tràthail a th’ ann an LGBTed a thogas lìonra de thidsearan agus de stiùirichean LCDT+, a bheireas cumhachd dhaibh a bhith fìrinneach ann an sgoiltean, colaistean agus oilthighean gus taic a thoirt do dh’oileanaich agus a bhith na neach-tagraidh airson follaiseachd LCDT+ a mheudachadh anns an t-siostam foghlaim againn.”

“Nì e fìor atharrachadh do thidsearan agus luchd-stiùiridh gus sgoiltean a dhèanamh nas in-ghabhaltach.”

“Nuair a bha mi san sgoil, rè àm Earrann 28, ged nach robh fios agam gun robh mi co-sheòrsach bha mi air mo thruailleadh anns na dòighean as uabhasach air a shon.”

“Nuair a chaidh mi dha na tidsearan, dh’ innse iad dhomh: ”‘S e rudeigin a dh’fheumas tu dèiligeadh ris.” Chaidh casg a chuir orra bho bhith a’ bruidhinn mu a dheidhinn.”

“Gu mì-fhortanach, tha buaidh Earrann 28 fhathast ann agus tha cuid mhath de thidsearan agus stiùirichean sgoile fhathast ana-cinnteach mar a bu chòir dhaibh dèiligeadh ri cùisean LGBT +, fiù ’s ciamar a bheir iad taic do neach LGBT + san sgoil aca.”

“Tha mi ann an suidheachadh sochairichte an-dràsta far an urrainn dhomh a bhith an comhairliche a bha a dhìth orm mi nuair a bha mi san sgoil.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.