A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Pàrlamaid na h-Alba air bhòtadh gus Lagh Thuring a chur an gnìomh

2018-06-06

1 mion.

Tha Pàrlamaid na h-Alba air bhotadh gu h-aon-ghuthach airson lagh ùr a chur an gnìomh a chìthear mathanas oifigeil a thoirt do dhaoine co-sheòrsach agus dà-sheòrsach a chaidh an dìteadh fo laghan lethbhreith eachdraidheil.

Thèid mathanas a thoirt gu fèin-ghluasadach dhan a h-uile daoine a chaidh a dhìteadh fo na seann laghan co-dhiubh ma tha iad beò no marbh.

Cuideachd thèid cothrom a thoirt do dhaoine gus tagradh a dhèanamh airson na dìtidhean aca sguabadh à chlàran eucorach.

Cha deach fèise aon-sheòrsach a dhèanamh laghail ann an Alba gu 1981, còrr ’s deich bliadhna as dèidh Sasainn agus a’ Chuimrigh.

A’ bruidhinn mun lagh ùr, thuirt Tim Hopkins, Stiùiriche Lìonra Co-ionnanachd: “Tha sinn a’ cur fàilte chrìdheil air an naidheachd gun deach am bìle seo a dhèanamh na lagh leis a’ Phàrlamaid. Tha seo a’ toirt aithne dha-rìribh dhan chron mhòr a chaidh a dhèanamh do dhaoine a chaidh a dhìteadh no a dh’fhuirich fo na seann laghan seo.”

“Còmhla ri leisgeul poblach a’ Phrìomh Mhinisteir anns a’ Phàrlamaid san t-Samhain, tha e follaiseach gu bheil Alba air atharrachadh gu brath agus nach eil lethbhreith iomchaidh tuilleadh.”

“‘S e an ath cheum an lagh ùr a chur an gnìomh agus fhoillseachadh. Bidh follseachadh air leth cudromach gus am bidh a h-uile duine a tha fo bhuaidh na dìteadh eachdraidheil seo a chluinntinn mu a dheidhinn. Tha daoine LCDTE fhathast a’ fuiling claon-bhreith agus nàimhdeas, agus tha mòran a bharrachd fhathast ri dhèanamh.”

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ leantainn oirnn ag obair le Riaghaltas na h-Alba gus an Achd Aithneachadh Gnè leasachadh airson daoine tar-ghnèitheach, agus obair eile a dhèanamh gus dèiligeadh ri gràin-co-sheòrsachd, gràin-dà-sheòrsachd agus gràin-tar-ghnèitheachd agus gus cothromachd a bhrosnachadh dha na h-uile.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.