Tha GeidhUK air Twitter

Ma tha sibh airson cumail suas leis an naidheachd as ùire bho Gèidh.uk faodaidh sibh gar leantainn air Twitter thall aig @GèidhUK.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.