A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Riaghaltas a’ toirt maoineachadh de £75,000 dhan charthannas Òigridh LCDT na h-Alba

2018-01-01

1 mion.

Gheibh an carthannas Òigridh LCDT na h-Alba (LGBT Youth Scotland) £75,000 bho Riaghaltas na h-Alba mar phàirt dhen sgeama “Bliadhna na h-Òigridh” a bhios iad a’ ruith fad 2018.

‘S e a h-amas a bhith a’ brosnachadh Alba tron òigridh againn. Bidh a’ bhliadhna seo a’ comharrachadh euchdan na h-òigridh agus a’ cruthachadh chothroman do dh’òigridh a bhith soirbheachail aig ìre ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

A bharrachd air Òigridh LCDT na h-Alba bidh an Riaghaltas a’ roinn maoineachadh de £14m a-measg còrr ’s 100 buidheann a leithid Scouts Scotland, Save the Children agus Barnardo’s.

Tha clàir phoblach a’ sealltainn gu bheil teachd-a-steach Òigridh LCDT na h-Alba air àrdachadh £250,000 san bhliadhna mu dheireadh agus ann am Màrt 2017 ruig am maoineachadh gu lèir aca suas ri £1.1m. Thathar an dùil gum faigh an carthannas còrr ’s £300,000 bho phrògraman co-ionnanachd eile aig an Riaghaltas.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.