A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Sgoilearan Sussex a’ dèanamh sabaid air gràin-co-sheòrsachd le iomairt GRIN

2011-01-01

1 mion.

Tha sgoilearan aig Sgoil Bhedales, faisg air Petersfield air iomairt a chur air bhonn gus sabaid a’ dèanamh air gràin air deugairean co-sheòrsach.

Chaidh an iomairt GRIN (Global Respect in Education) a stèidheachadh le Claudia White, 17, as dèidh dhi leughadh mu dheidhinn deugairean co-sheòrsach a chur às dhaibh fhèin.

Chaidh an làrach-lìn aca stèidheachadh o chionn dà mhìos le postair de Patrick Lindsay, a tha na sgoilear aig an sgoil, air a bheil am facal ‘Respect’ sgrìobte ann an dathan na bogha-froise air a’ ghruaidh aige. ‘On uair sin, tha 33 duine eile air nochdadh air an làrach-lìn.

A-nis tha na sgoilearan airson airgead a thogail airson an iomairt ann am Brighton Diardaoin 6mh Am Faoilleach agus tha iad an dùil gum bi muinntir a’ phoblach deònach a bhith a’ nochdadh ann an postairean ùra airson an làrach-lìn.

Bu toigh leotha co-dhiù £10 bho gach duine a bhios deònach gu leòr a bhith a’ nochdadh ann am postair le ‘Respect’ sgrìobhte air na gruaidhean aca.

A bharrachd air an làrach-lìn aca fhèin tha GRIN cuideachd a’ sireadh taic bho daoine air Twitter agus Facebook.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.