A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Deasbad mu companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan-catharra anns an House of Keys a-màireach.

Ma bhios e soirbheachail thèid còirichean co-ionann a thoirt do chàraidean co-sheòrsach agus leasbach ’s a th’ aig càraidean phòsta.

Thuirt Allan Bell, Minister an Ionmhais, gu bheilear an dùil gum biodh am bile ag atharrachadh na beachdan a th’ aig a’ mhòr-shluaigh air an eilean.

A-rèir a’ BhBC thuirt e: “Tha mi a’ smaointinn gu bheil coimhearsnachd againn air an Eilean Mhanainn a tha nas fosgailte agus nas tuigsinniche a-nis. Tha a’ mhòr-chuid a’ gabhail ri càirdeasan co-sheòrsach a-nis.”

“Tha na h-atharrachaidhean eile a tha sinn air cur an gnìomh, a thaobh a’ chùis co-sheòrsach, air toirt an Eilean Mhanainn ris an aon ìre ’s a tha an Rìoghachd Aonaichte agus ma dh’fhaoite an còrr den t-Aonadh Eòrpach.”

Bha co-sheòrsachd mì-laghail air an eilean suas gu 1992 agus chaidh an t-aois-aontachaidh a dhèanamh co-ionann ann an 2006.

An-dràsta thathar cha mhòr ach ag aithneachadh companasan-catharra às an Rìoghachd Aonaichte.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.