CUNNTAS-BEACHD: Am b’ fheàrr leibh sgeulachdan ùra Naidheachdan Pinc gu làitheil no gach seachdain?

Am b’ fheàrr leibh sgeulachdan ùra Naidheachdan Pinc gu làitheil neo gach seachdain?

Cuiribh fios gu Naidheachdan Pinc air post-d air neo gu @NaidheachdanPnc air Twitter.

AIR A DHEASACHADH 3 Am Faoilleach 2018

Bha Naidheachdan Pinc air ainmeachadh gu Geidh.uk ann am 2018.

Tha e a-nis ri lorg air Twitter thall aig @GeidhUK.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.