A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Gearanan a’ cur bacadh air ministear co-sheòrsach

Thèid coinneamh a chumail gus deasbad ma bhios ministear co-sheòrsach ann an Obair Dheathain comasach air obair airson an eaglais.

Tha am Press & Journal ag ràdh gun deach an t-Urr. Scott Rennie a chur an dreuchd aig Eaglais Chrois na Banrighinn san Fhaoilleach le bhòt 60 gu 24 ach gu bheil 13 buill dhen eaglais air gearanan a dhèanamh mun dhòigh-bheatha aige.

Tha an t-Urr. Rennie a’ fuireach anns a’ mhansa aig Àrd-Eaglais Bhrechin, far a bheil e ag obair, còmhla ris a bhràmair.

A-nis thèid coinneamh a chumail le comataidh air a dhèanamh suas le ministearan agus èildearan gus deasbad air na gearanan agus co-dhùnadh a dhèanamh air ma bhios an cuspair a’ dol air adhart dhan Seanadh sa Chèitean.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.