A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

An Eaglais Chlèireach a’ deasbad aonaidhean aon-sheòrsach

2009-02-12

1 mion.

Tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air comataidh ùr stèidheachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air dè an t-àite a bu chòir a bhith aig aonaidhean aon-sheòrsach sa Chrìosdachd agus sa choimhearsnachd san fharsaingeachd.

Thuirt an t-Urr. Bruce Reyes-Chow, Moderàtor an Eaglais, gu bheil an comataidh air a dhèanamh suas le iadhairean, luchd-lagha, aoghairean agus proifeiseantaich an-sàs ann an diofar obraichean diadhaidh.

“Tha fios agam gum bi tòrr deasbad a’ dol air adhart a thaobh na co-dhùnaidhean agam,” thuirt Reyes-Chow air a’ bhlòg aige, “agus air an obair a nì iad.”

Coltach ris na prìomh eaglaisean Pròstanach eile, tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air a bhith sgaraichte mu dheidhinn an àite a th’ aig daoine LCDT anns an eaglais. An-dràsta, tha 173 clèirich a’ bhòtadh air cead a thoirt do daoine co-sheòrsach a bhith nam ministearan. Faodaidh clèirich aonaidhean aon-sheòrsach a bheannachadh fhad ’s nach eil iad a’ toirt inbhe co-ionann ri pòsadh dhaibh.

Aig a’ cheart àm, tha cùirtean stàite air diofar co-dhùnaidhean a dhèanamh a thaobh pòsadh aon-sheòrsach: tha iad laghail ann am Massachusetts agus ann an Connecticut ach tha iad mì-laghail anns a’ mhòr-chuid dhe na stàitean eile.

Thuirt Reyes-Chow gun dèan an comataidh cinnteach “gu bheil sinn a’ tuigsinn na tha sinn ag ràdh nuair a tha sinn a’ deasbad pòsadh ann an suidheachadh diadhaidh neo pòsadh ann an institiud catharra.”

Dh’iarr an General Assembly air Reyes-Chow comataidh stèidheachadh agus poileasaidhean mholadh.

Gu sònraichte, feumaidh an comataidh sùil a thoirt air: eachdraidh nan laghan a’ dèiligeadh ri pòsadh agus aonaidhean catharra; ciamar a tha diadhachd agus pòsadh air leasachadh anns an Traidisean Ath-leasaichte agus anns an Traidisean Chrìosdachd san fharsaingeachd; am buaidh a th’ aig lagan an latha an-diugh air companaich aon-sheòrsach agus an clann aca; agus an àite a th’ aig aonaidhean aon-sheòrsach taobh a-staigh a’ choimhearsnachd Chrìosdachd.

Bidh aig a’ chomataidh ri toraidhean an rannsachaidh fhoillseachadh ann an 2010.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.