A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Bile nan Eucoirean Gràineil air a dhèanamh laghail leis a’ Phàrlamaid

2008-05-12

1 mion.

Tha Taigh nam Morairean air the Criminal Justice and Immigration Bill a dhèanamh na lagh a’ ciallachadh gum bi eucoirean gràineil an-aghaidh daoine LCDT mì-laghail.

A dh’aindeoin seo tha fhathast atharrachaidhean anns a’ bhile a tha a’ dìon eucoraich air sgàth ’s saorsa labhairt neo an creideamh aca.

Tha na Tòraidhean air a bhith a’ cur cudrom air cùlaibh na h-atharrachaidhean seo, agus tha cuid dhiubh a leithid Lord Tebbit air a bhith an còmhnaidh an-aghaidh còirichean LCDT.

Thuirt Ben Summerskill, Àrd-ofigear Stonewall gu bheil an lagh ùr na cheum mhòr airson co-ionannachd laghail ach gun robh uallach air gu bheil tòrr luchd-poileataigs fhathast an-aghaidh co-ionannachd.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.