A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Triùir ann an Eilean Lesbos a’ toirt buidheann LCDT gu lagh

2008-05-07

1 mion.

Tha triùir ann an Eilean Lesbos, a’ Ghrèig, a’ toirt buidheann LCDT gu lagh air sgàth ’s gu bheil iad a’ cleachdadh am facal “leasbach” anns an ainm aca.

Tha iad ag ràdh gu bheil ainm a’ bhuidheann Homosexual and Lesbian Community of Greece a’ dèanamh oilbheum dhaibh air sgàth ’s gu bheil am facal Leasbach a’ ciallachadh cuideigin à Eilean Lesbos seach boireann aig a bheil tarraing ri boireannaich eile.

“Chan urrainn do mo phiuthar ag ràdh gur e Leasbach a th’ innte,” arsa Dimitris Lambrou. “Tha an fèin-aithne againn air a bhith a’ gabhail bhuainn gun chòir le boireannaich aig nach eil ceanglaichean ri Lesbos.”

“Chan e gnìomh ionnsaigheach an-aghaidh leasbaich a th’ ann,” ars e. “Faodaidh iad tighinn gu Lesbos, pòsadh neo rud sam bith a thogras iad a dhèanamh. Ach tha sinn airson am facal Leasbach a chur às dhan ainm aca.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.