A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Daoine co-sheòrsach air an cur gu deuchainnean HIV le buidhnean àrachais

2008-04-23

1 mion.

Chaidh sgrùdadh a dhèanamh le Compass IFA, buidheann a tha a’ toirt comhairle do dhaoine co-sheòrsach a thaobh ionmhais, a tha a’ sealltainn gu bheil na buidhnean àrachais Legal & General agus AEGON fhathast a’ cur daoine co-sheòrsach gu deuchainnean HIV mus faigh iad àrachas slàinte.

Ach thuirt Lesley MacPherson, Ceannard nam Meadhannan Corporra aig AEGON:

“Tha iongnadh oirnn mu dheidhinn na toraidhean seo agus ’s e briseadh-dùil a th’ ann. Bidh sinn a’ toirt treànadh a bharrachd ris ar luchd-obrach gus am bi iad eòlach air riaghailtean an deuchainn HIV agus na poileasaidh againn gus nach bi seo a’ tachairt san àm ri teachd.”

Cuideachd thuirt Russ Whiteworth a tha ag obair airson Legal & General:

“Cha bhi sinn a’ toirt iomradh air ma tha fireannaich co-sheòrsach neo mura h-eil, cha bhi sinn a’ cur a’ cheist seo air luchd-ceannaich aig àm sam bith.”

“Tha sinn a’ breugnachadh a’ mholadh gu bheil sinn a’ dèanamh leth-bhreith an-aghaidh daoine co-sheòrsach.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.