A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Coimisean Eòrpach air òrdugh leth-bhreith a thrèigsinn

2008-04-23

1 mion.

Air sgàth ’s gearanan bhon a’ Ghearmailt agus eile tha an t-Aonadh Eòrpach air òrdugh a bhiodh a’ dìon daoine LCDT bho leth-bhreith a thrèigsinn.

A dh’aindeoin seo bidh iad fhathast a’ dol air adhart le òrdugh a bhios a’ dìon daoine le ciorraim.

“B’ fheàrr leinn òrdugh farsaing a bhiodh a’ toirt a-steach leth-bhreith air sgàth ’s trioblaidean nach eilear gan déiligeadh ri fhathast,” ars Jan Jarab, neach-labhairt an Coimisean Eòrpach.

“A dh’aindeoin seo feumaidh sinn a bhith practaigeach tha sinn air brathan fhaighinn bho cuid dhe na buill nach biodh iad a’ cur taic ri òrdugh farsaing tha fios gur e trioblaid a tha seo oir tha sinn feumach air aon-inntinn airson an òrdugh a’ cur air adhart.”

“A thaobh na h-adhbharan eile, aois, gnèitheachd, agus creideamh, bheir sinn stiùireadh a-mach an àite òrdugh a dhèanamh.”

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.