A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Eilean Mhanainn air dreachd bhile a dhèanamh gus còirichean co-ionann a thoirt ri daoine tar-ghnèitheach

Tha Eilean Mhanainn air dreachd bhile fhoillseachadh a bhios ag aithneachadh daoine tar-ghnèitheach gu h-oifigeil.

A-rèir an Gender Recognition Bill 2008 thèid còirichean co-ionann a thoirt ri daoine a tha air an gnè atharrachadh agus aig a bheil Teisteanas Aithne Gnè.

Tha an dreachd bhile air fhoillseachadh leis an Riaghaltas agus chaidh ga stèidheachadh air an Gender Recognition Act 2004 a chaidh a chur an gnìomh leis an Rìoghachd Aonaichte.

Thuirt Ard-choylargh (Àrd Ministear) Tony Brown:

“A-rèir laghan Eòrpach tha dleastanas eadar-nàiseanta aig an t-Eilean Mhanainn a bhith ag aithneachadh daoine tar-ghnèitheach agus an gnè ùr aca.”

“A-nis bu toigh leam cothrom a thoirt ris a’ phoblach a bhith a’ toirt na beachdan aca ris an Tinvaal (a’ Phàrlamaid).”

Faodaidh sibh an dreachd leughadh aig http://www.gov.im/.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.