A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Fosgladh Fèis-pròise Ghlaschu

2008-04-09

1 mion.

Bu tòigh le Fèis-pròise Ghlaschu fàilte a chur air a h-uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.

30mh den Ghiblean aig 7f aig an t-ionad LCDT, 84 Bell Street, Glaschu G1 1LQ

Ma tha sibh airson dol cuiribh fios ro-làimh le bhith a’ clàradh aig www.prideglasgow.co.uk/register.

pride@prideglasgow.co.uk

Pride Glaschu

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.