A' toirt thugaibh na naidheachdan LGDT+ as ùire

Companasan-catharra ann an Èirinn gu bhith a’ cumail a-mach còirichean airson pàrantan LCDT

2008-04-03

1 mion.

Chaidh dùilean a briseadh ann an Èirinn as dèidh dhan Riaghaltas a dhearbhadh nach tèid còirichean co-ionann a thoirt ri pàrantan LCDT mar phàirt de lagh ùr a bhios ag aithneachadh companasan-catharra.

Thuirt Grainne Healy a tha ag obair airson am buidheann co-ionannachd MarriagEquality:

“Ged a bhios fàilte air leasachadh sam bith anns a’ chuspair seo, tha dragh oirnn a-nis gum bi an naidheachdan seo a’ ciallachadh nach bi a’ choimhearsnachd LCDT a’ faighinn còirichean co-ionann.”

“Cha toir sinn breith air an sgeama gus am faigh sinn cothrom mion-sgrùdadh a dhèanamh air gus am faic sinn dè na planaichean a tha aig an Riaghaltas.”

“Ach tha sinn làn-chinnteach nach bi daoine co-sheòrsach a’ faighinn co-ionannachd gus am faigh iad cead a bhith a’ pòsadh ann an oifis-chlàraidh.”

Bidh Riaghaltas na h-Èirinn a’ foillseachadh na planaichean aca airson Bile nan Companasan-catharra an ath sheachdain.

Thathar an dùil gum bi na planaichean seo a’ toirt a-steach rudan mar peinnseanan, tèarainteachd shòisealta, còirichean cuid, cìs, tiomnaidh agus sochairean.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Instagram no Twitter.

Cheumnaich Crìstean MacMhìcheil bho Sabhal Mòr Ostaig ann an 2010 le BA (le Urram) ann an Gàidhlig is Leasachadh. Tha ùidh mhòr aige ann an teicneòlas is e air iomadh làraichean-lìn Gàidhlig a chruthachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg, tha Geidh.uk, Aimsir.info agus AbairThusa, a bha na chiad lìonra-sòisealta Gàidhlig.