Easbaig a tha ri gràin-co-sheòrsachd neo-criosdaidheachd a rèir BPA

Tha George Foulkes, Ball Pàrlamaid na h-Alba, air ràdh gu bheil e ag aontachadh le aithris a’ bhuidheann co-ionannachd Stonewall anns an tuirt iad gu bheil Easbaig Joseph Devine neo-criosdaidheachd.

Thuirt Mgr Foulkes, a tha na bhall anns a’ Phartaidh Làbaralach, gu bheil na beachdan aig Easbaig Devine “mì-fhortanach, seann-fhasanta agus neo-criosdaidheachd.”

Chaidh Devine a chàineadh na bu tràithe le Ben Summerskill, Àrd-oifigeir Stonewall, thuirt e:

“Leig e ris gu bheil e neo-criosdaidheachd agus tha na beachdan aige tàmailteach ris a h-uile duine a thàrr às an Holocaust.”

Lean e ag ràdh gu bheil na beachdan aig Devine goirt ri co-ghnèithich agus gu bheil Caitligich tuigseach gu tùr an-aghaidh claon-bhreith a’ toirt a-steach gràin-chinnidh, gràin-treubhail agus gràin-co-sheòrsachd.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.