Buidheann LCDT Grèigeach air beàrn a lorg ann an laghan pòsaidh

Tha buidheann LCDT anns a’ Ghrèig (OLKE) a’ bagairt ùghdarrasan ionadail a thoirt gu lagh  air sgàth ’s nach eil iad deònach càraidean co-sheòrsach a phòsadh ged a lagan pòsaidh a’ mìneachadh pòsadh mar aonadh eadar daoine an àite duine agus bean.

Tha OLKE airson am beàrn seo a chur gu feum gus pòsaidhean aon-sheòrsach a chumail.

Bidh Riaghaltas na Grèige a’ toirt còirichean ùra gu càraidean nach eil pòsta a dh’aithghearr ach chan eil e cinnteach ma bhios na coirichean seo a’ toirt a-steach càraidean co-sheòrsach.

Thuirt neach-labhairt airson OLKE:

“Mura faigh sinn cead bho na h-ùghdarrasan ionadail, bidh sinn gan toirt ri lagh.”

“Cha bu chòir bacadh a bhith oirnn.”

“Tha an lagh a’ toirt iomradh air “daoine” an àite “duine agus bean”. ‘S mar sin bidh sinn a’ dol air adhart mar nach eil bacadh oirnn.”

Ged a tha a’ Ghrèig na ball anns a t-Aonadh Eòrpach, chan eil a’ choimhearsnachd LCDT a’ faighinn a’ mhòr-chuid dhe na còirichean ’s a bhios iad anns na stàitean Eòrpach eile, mar eisimpleir aois aontaidh co-ionannachd.

Faodar beachdan mun alt seo a chur thugam air Twitter, Instagram no Facebook.